31 May 2021 |  - Ekstern skribent

31 May 2021 | 

17.mai-bråket i Fredrikstad

Kommentarfeltene tok fyr da politiet, og Fredrikstad Blad meldte om bråk i Fredrikstad sentrum på 17. mai. Men rapportene framsto mer dramatiske enn virkeligheten, mener artikkelforfatter.

Dan Andre Syversen

Ekstern Skribent

Dan Andre Syversen

Ekstern Skribent

17. mai i Fredrikstad valgte de fleste å markere dagen i mindre grupper i sitt lokalmiljø. Utover dagen og ettermiddagen trakk stadig flere ungdom og unge voksne til sentrum og Stortorvet, der de i stor grad fikk være alene, fri fra foreldre og barnefamilier. Politiet er var derimot tilstede hele tiden. De brøt regelmessig inn i de stadig flere grupperingene av ungdommer for å irettesette dem av ulike årsaker.  
 
Kl. 20:48 Tweeter Øst politidistrikt at flere hundre ungdommer er aggressive og går imot politiet og utøver vold mot politiet. De oppfordrer skuelystne til å komme seg vekk, for det kastes steiner(!) og flasker.  
 
Lokalavisen Fredriksstad Blad (F-B) er raskt på ballen, og kjører direktesending fra «opptøyene». Politiets innsatsleder kan fortelle at ungdom (eller «ungjævlan» som er utrykket han benyttet seg av) har samlet hauger med brostein en rekke steder i sentrum. Han føler samtidig behov for å presisere hvilken etnisitet de som var involverte i bråket hadde. Det gis også et inntrykk av at størsteparten av de involverte ungdommene var tilreisende fra andre byer. 

 

Når Fredrikstad Blad siterer innsatsleder på at ungdommen som var involvert ikke var etnisk-norske, tar kommentarfeltene ytterligere fyr. Det snakkes om tvangsdeporteringer og annenhver kommentar går på hva man kaller spader for. Frp kaster seg på bølgen og både stortingsrepresentanter på Twitter og lokalpolitikere i lokalavisa i Fredrikstad går ut for å prøve å skåre anerkjennelse på at dette er de «Svenske tilstandene» man har advart mot hele tiden. 


 Jeg satt og så på hele F-Bs direktesending fra sentrum, og det eneste kameraet fanger opp er ungdom som rygger og rygger. Det skjer tilsynelatende absolutt ingenting. Selv ikke de mange klippene som ligger ute i ulike sosiale medier fanger opp noe action. Likevel rapporteres det flittig fra flere om «rystende og sjokkerende bilder» fra Fredrikstad sentrum.  
 
Overskriftene er likefullt massive og sjokkerende. Kommentarfeltene koker, og det kan virke som om tredje verdenskrig er i ferd med å bryte ut i Fredrikstad sentrum. Flere uttrykker at de skammer seg over å være fra Fredrikstad 
 
Når F-B siterer innsatsleder på at ungdommen som var involvert ikke var etnisk-norske, tar kommentarfeltene ytterligere fyr. Det snakkes om tvangsdeporteringer og annenhver kommentar går på hva man kaller spader for. Frp kaster seg på bølgen og både stortingsrepresentanter på Twitter og lokalpolitikere i lokalavisa i Fredrikstad går ut for å prøve å skåre anerkjennelse på at dette er de «Svenske tilstandene» man har advart mot hele tiden. 

Det fyres oppunder et livsfarlig hat og en splid som bare fører elendigheter med seg. 
Seinere skal det imidlertid vise seg at det er snakk om noen få titalls sinte ungdommer og ikke hundrevis slik politiet og lokalavisen først meldte.  
Haugene med brosteinslagere tilhører en anleggsarbeider fra kommunen.  
Politiet trekker de tidlige uttalelsene om steinkasting. Det har ikke blitt kastet steiner. 
Det viser seg også at det store flertallet av ungdommen som var involvert hadde bostedsadresse i Fredrikstad, og ikke var tilreisende fra andre byer.  
Politiet sier også nå i etterkant at ingenting tyder på at dette var planlagte opptøyer slik de først ga inntrykk av.  
 
Det hele utartet seg da politiet brøt inn i folkemengden for å hente ut en av ungdommene for offentlig drikking. Deretter eskalerte situasjonen og panikken bredte seg hos både politi og ungdom.  
 
Som engasjert fotballsupporter gjennom snart 20 år, har jeg selv vært tilstede i  situasjoner som kan minne om hendelsene som oppstod i Fredrikstad på 17. mai. Jeg har vært vitne til store konflikter som oppstår nærmest ut av ingenting. Og felles for de alle er at de først skyter fart når politiet/sikkerhetsvakter velger å bryte inn i en stor ansamling av mennesker for å hente ut en bestemt person.  

Det viser seg også at det store flertallet av ungdommen som var involvert hadde bostedsadresse i Fredrikstad, og ikke var tilreisende fra andre byer.  
Politiet sier også nå i etterkant at ingenting tyder på at dette var planlagte opptøyer slik de først ga inntrykk av. 


De siste 12 årene har jeg selv hatt roller og verv i supportersammenheng som har gjort meg til nær dialogpartner for politi og arrangementssikkerhet. Og er det noe jeg gjentar hver eneste gang så er det bønnen om at politi og sikkerhet ikke brøyter seg vei inn i folkemengden for å ta ut en spesifikk person, med mindre de ser det som absolutt helt nødvendig av sikkerhetsårsaker.  
 
I de fleste tilfeller vil for eksempel  et lovbrudd av den minimale alvorlighetsgraden av å drikke på offentlig plass, være noe som kan vente. Å bryte inn i en stor vennegjeng for å pågripe en av en dem øker betraktelig risikoen betraktelig for at ting kan eskalere veldig fort, det blir uoversiktlig og handles i  panikk.handlinger.  
 
For å oppsummere alt så begynner hele situasjonen etter min observasjon å ligne på en totalt unødvendig konflikt der overskriftene ble langt, langt større enn nødvendig. I alle fall i forhold til de sjokkerende overskriftene vi først ble servert. Og ingen beklager at man har kommet med påstander som seinere har vist seg å ikke stemme eller være drøyt overdramatisert. Det inntrykket flertallet av leserne fortsatt sitter igjen med er det som gjorde mest inntrykk, de sjokkerende første overskriftene.  
 
Jeg har full forståelse for at dette var stressende minutter og timer for både politi, lokaljournalister og kommentarfelt, men man bør vurdere litt nøyere hva man uttaler før man er klar over de faktiske forholdene. Det er mange som følger med som blir påvirket av dette.  
 
Jeg skulle ønske vi hadde et lokalpoliti som bidro til å dempe inntrykket av bråket underveis, og ikke kaster seg ut med spekulasjoner og uavklarte hendelser som seinere viser seg å være sterkt overdramatisert eller feil.  
 
Vi får virkelig håpe at vi til slutt klarer å få noe positiv lærdom ut av dette og ikke ytterligere hat, polarisering og rasisme. For etter hendelsen bar kommentarfeltene dessverre sterkt preg av dette.  

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.