14 May 2019 |  - Ekstern skribent

14 May 2019 | 

Antirasistisk leseliste for vår tid

Sindre Bangstad

Antropolog, forfatter av flere bøker, bl.a. "Hva er rasisme" (2015) og "Anders Breivik and the rise of islamophobia" (2014), forsker II ved Institutt for kirke-, religions- og liv...

Ekstern Skribent

Hvordan lese denne lista?

Dette er en liste over viktige nye bøker som tar for seg sentrale temaer med tilknytning til rasisme og diskriminering og den ytre høyresiden i vår tid. Det er ikke ment som en utfyllende liste, men som forslag som kan inspirere til videre lesning og fordypning for den som har interesse av det. I utvalget er det lagt vekt på at bøkene i størst mulig grad skal være skrevet i en tilgjengelig form, og i størst mulig grad skal være bøker som kan anskaffes av enhver leser til en rimelig pris. Det er også lagt vekt på at både titler på norsk og engelsk skal være representert.

Robin DiAngelo (2018). White Fragility: Why It’s So Hard For White People To Talk About Racism. London: Penguin. Hvorfor: en viktig bok om hvordan fordommer er bygget inn i måten mange av oss tenker og snakker på, og om betydningen av å tenke på rasisme som noe som ikke bare handler om ‘dem’ (høyreekstremister, høyrepopulister), men også om ‘oss.’

En viktig bok om hvordan fordommer er bygget inn i måten mange av oss tenker og snakker på, og om betydningen av å tenke på rasisme som noe som ikke bare handler om ‘dem’ (høyreekstremister, høyrepopulister), men også om ‘oss.’

Stuart Hall (2017). The Fateful Triangle: Race, Ethnicity, Nation. Utvalg og forord ved Kobena Mercer (kommer snart på norsk). Cambridge, Mass: Harvard University Press. Hvorfor: Den nå avdøde Stuart Hall (1932-2014) var en av de viktigste tenkere om rasisme i sin tid. Dette er WEB Du Bois-forelesningene som han holdt ved Harvard University i 1994. Her snakker han blant annet om ‘rase’ som en ‘flytende signifikant’ (altså ideer og forestillinger som har en unik evne til å overleve grunnleggende kunnskapsendringer, og overgangen fra biologi til kultur/religion) og som et globalt ‘meningssystem.’ Hall stiller seg også kritisk til en utbredt idé i norsk akademia og antropologi, nemlig ideen om at det er et effektivt mottrekk mot rasisme å erstatte begreper om ‘rase’ med ‘etnisitet.’

Stephen Jay Gould (1996). The Mismeasure of Man. New York: W. W. Norton & Co. Hvorfor: denne boken, skrevet av en nå avdød amerikansk paleontolog, er en klassiker med hensyn til å avsløre bruken av IQ-tester i den uvitenskapelige legitimeringen av rasisme og diskriminering langt inn i vår tid. 1996-utgaven var sterkt utvidet fra 1981-utgaven.

Sara Ahmed (2012). On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life. Durham og London: Duke University Press. Ahmed, som besøker Litteraturhuset i Oslo den 22. mai, er den kanskje viktigste interseksjonelle teoretikeren i vår tid. Med utgangspunkt i sine personlige erfaringer som kjønnsforsker og svart lesbisk feminist i britisk akademia skriver hun her om hvordan akademiske institusjoners tale om ‘mangfold’ ofte maskerer en manglende evne til å snakke om rasisme.

Paul Gilroy (2000). Against Race: Imagining Political Culture Beyond The Color Line. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press. Hvorfor: Årets vinner av den viktige Holbergprisen fra Universitetet i Bergen leverer her en viktig kritikk av ‘rase’-begrepets overlevelse både blant hvite og svarte.

Audre Lorde (2017). The Master’s Tools Will Never Dismantle The Master’s House. London: Penguin. Hvorfor: En kort og lettlest innføring til den nå avdøde lesbiske svarte feministen og poeten Audre Lordes arbeider. Lorde er en viktig forløper for interseksjonelle feminister som Sara Ahmed og bell hooks, og er spesielt kritisk til hvite og sekulært orienterte amerikanske og andre middelklassefeministers tendens til å underordne svarte og brune kvinners interesser i likestillingskampen.

Sindre Bangstad (2014). Anders Breivik And The Rise of Islamophobia. London og New York: Zed Books/University of Chicago Press. Hvorfor: en standardinnføring til Breiviks høyreekstreme og islamofobiske ideverden, som sist inspirerte den høyreekstreme terroristen i Christchurch, New Zealand.

Gloria Wekker (2013). White Innocence: Paradoxes of Colonialism And Race. Durham og London: Duke University Press. Hvorfor: en utmerket innføring i hvordan rådende ideer om ‘hvit uskyld’ knyttet til kolonialisme og rasisme i fortid, og aktiv benektelse av historien, fungerer som en bekreftelse av ‘hvit uskyld’ i dagens Nederland – med åpenbare paralleller til dagens Norge. Eget kapittel om ‘blackface’ i Nederland – eller ‘Zwarte Piet.’

En utmerket innføring i hvordan rådende ideer om ‘hvit uskyld’ knyttet til kolonialisme og rasisme i fortid, og aktiv benektelse av historien, fungerer som en bekreftelse av ‘hvit uskyld’ i dagens Nederland.

Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving (2015). Hva er rasisme. Oslo: Universitetsforlaget. Hvorfor: En standardinnføring til rasisme, islamofobi og antisemittisme på norsk. Også tilgjengelig som lydbok fra Lydbokforlaget. Innkjøpt av Kulturrådet: finnes på alle norske biblioteker.

Robert Wald Sussman (2014). The Myth of Race: The Troubling Persistence of An Unscientific Idea. Hvorfor: denne boka, skrevet av en amerikansk antropolog, gir en utmerket innføring i hvordan mektige vitenskapsmenn, forskningsinstitusjoner og politikere, ikke minst i USA, bidro til å spre og å legitimere uvitenskapelige ideer om ‘rase’, IQ og biologiske forskjeller verden over langt inn i vår tid.

Kathleen Belew (2018). Bring The War Home: The White Power Movement And Paramilitary America. Hvorfor: en standardinnføring i historien til hvit høyreekstremisme og rasistiske bevegelser i USA etter Vietnamkrigen, og hvordan disse har utviklet terrorstrategier som de siste tiårene har blitt et globalt fenomen (i Norge representert ved Breivik).

Ta-Nehisi Coates (2018). Mellom verden og meg. Oversatt av Bodil Engen. Oslo: Heinesen Forlag. Hvorfor: prisvinnende og bestselgende bok, inspirert ikke minst av James Baldwins klassiker The Fire Next Time (1964) om hvordan det erfares av være en svart mann, og far til en svart sønn i dagens USA.

José Pedro Zúquete (2018). The Identitarians: The Movement Against Globalism and Islam in Europe. Notre Dame: Notre Dame University Press. Hvorfor: den beste innføringen til dags dato i bakgrunnen for og ideologien til den såkalte ‘identitærbevegelsen’ i Europa, og dens mange historiske forgreininger til nynazisme og høyreekstremisme. Viktig også etter Christchurch-terroren i New Zealand tidligere i år, da den australske terroristen bak denne terroren var sterkt inspirert av nettopp ‘identitærbevegelsens’ ideer, og da særlig Renauld Camus, Guillaume Faye og Martin Sellner.

Anne Birgitta Nilsen (2014). Hatprat. Oslo: Cappelen Damm. Hvorfor: god og lettskrevet innføring til hatprat og hatytringer, skrevet av en norsk sosiolingvist som har spesialisert seg på akkurat dette temaet. Torpederer effektivt de ytringsfrihetsabsoluttistiske forestillingene om at ‘ord bare er ord’, og ikke handlinger med virkninger i den virkelige verden.

Torpederer effektivt de ytringsfrihetsabsoluttistiske forestillingene om at ‘ord bare er ord’, og ikke handlinger med virkninger i den virkelige verden.

Asbjørn Dyrendal og Terje Emberland (2019). Hva er konspirasjonsteorier. Oslo: Universitetsforlaget. Hvorfor: Et sentralt element i mange rasistiske forestillinger – spesielt knyttet til rasialiserte minoriteter før og nå (jøder, muslimer) – er konspiratoriske ideer om at de ‘egentlig’ er her for å ‘ta over’ ‘vår’ del av verden. Denne boka gir en kort og lettfattelig innføring i temaet skrevet av to av Norges fremste forskere og fagformidlere på feltet. Inneholder også en del som tar for seg konspiratorisk motivert hat mot AP/AUF før og etter Breivik.

Magnus Eriksson (2019). Den nordiske motstandsbevegelsen: Forestillingen om en homolobby. Oslo: Antirasistisk Senter. Hvorfor? Den Nordiske Motstandsbevegelsen er den desidert farligste og mest militante nynazistiske bevegelsen i de nordiske land i dag, og har også forgreninger til Norge. Erikssons rapport gir et godt innblikk i bakgrunnen for denne bevegelsen og dens sentrale ideer og aktører.

Mark Sedgwick (red.) (2019) Key Thinkers of The Radical Right: Behind The New Threat To Liberal Democracy. Oxford: Oxford University Press. Hvorfor: mange er i svært begrenset grad klar over at den ytre høyresidens kamp for sosialt og politisk hegemoni også foregår i form av en ‘metapolitikk’ inspirert av den italienske marxisten Antonio Gramsci, som tar sikte på å påvirke oss i høyreradikal retning gjennom begreper og vendemåter som vi bruker for å beskrive og å forstå verden rundt oss og våre medmennesker på. Dette er en rykende fersk samling som introduserer noen av de sentrale ideologiske premissleverandørene for den dreiningen mot den ytre høyresiden som mange europeiske land og USA har sett det siste tiåret.

Achille Mbembe (2017). Critique of Black Reason. Oversatt av Laurent Dubois. Durham og London: Duke University Press. Hvorfor: Afrikas viktigste nålevende tenker, den kamerunskfødte og sørafrikansk-baserte filosofen og statsviteren Achille Mbembe, går tilbake til de postkoloniale klassikerne Frantz Fanon og Aime Césaire. Originalt og innsiktsfullt om ‘å tenke verden fra Afrika’, de lange skyggene som europeisk kolonialisme og rasisme kaster, og den globale trusselen mot vår felles menneskelige humanitet som rasisme og nyliberalisme representerer.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.