15 Jun 2017 |  - Ekstern skribent

15 Jun 2017 | 

«Asylskeptikere» brenner ikke mottak

Det er viktigere enn noen gang å være tydelig i vår omtale av rasistisk motiverte handlinger, terrorisme og ekstremisme.

Linn Rosenborg

Ekstern Skribent

Linn Rosenborg

Ekstern Skribent

Når Bergens Tidende fronter en sak om to brødre som er siktet for mordbrann som at «Brødrene skal ha vært asylskeptikere», svikter de sitt ansvar som mediehus, statsmakt, kritiker, overvåker og opplyser.

De to brødrene, som opprinnelig er fra Polen, er tiltalt for å ha startet brannen på hotellet Lune Huler (2015). Hotellet skulle benyttes som midlertidig mottak for 40 mindreårige asylsøkere. Ingen omkom i brannen, men brødrene er tiltalt for mordbrann og grovt skadeverk. Årsaken til at de kan tiltales for mordbrann er den reelle faren for tap av menneskeliv. Statsadvokaten har tiltalt brødrene etter Riksadvokatens ordre (kilde: Bergens Tidene).

Det er hardbarka rasister som går alvorlig, voldelig og skremmende til verks for å fremme sin overbevisning.

Velger man å gå til det skritt å tenne på bygninger er man ikke «skeptikere». Da er man ekstrem høyreradikal som ikke lar det være noen tvil om hvor en står med hensyn til mennesker med minoritetsbakgrunn. Mindreårige sådan. Da er man en hardbarka rasist som går alvorlig, voldelig og skremmende til verks for å fremme sin overbevisning.

Ved å presentere de tiltalte som «skeptikere» bidrar media til å ufarliggjøre hvor langt disse kan være villige til å gå i sin sak. Det å vanne ut begreper som dette bidrar til normalisering av rasistisk motivert og voldelig atferd. Det bidrar til å gjøre terrorisme litt mer stuerent.

I Sverige er tre menn, som alle kan knyttes til en nynazistisk gruppe, nylig tiltalt for flere bombeangrep i Göteborg. To av bombene som mennene er siktet for å stå bak var rettet mot asylmottak, men på tross av dette mener påtalemyndighetene at det ikke er snakk om terror.

Terrorforsker Magnus Ranstorp kategoriserer dette som terrorlovbrudd. Han sier til TT at handlingene generelt er et terrorlovbrudd, og begrunner dette med at gjerningspersonene har gått systematisk til verks, og at formålet er å skape frykt i befolkningen.

Aktor Mats Ljungqvist på sin side er ikke enig i denne vurderingen. Han uttaler at det ikke er gjort funn som knytter attentatene mot flyktningsentrene mot noen spesiell befolkningsgruppe. Dermed finnes det ingen mulighet til å regne det som terrorlovbrudd, sier Ljungqvist til TT (kilde: Dagsavisen).

Hva mer skal til for å kategorisere angrep som dette som terror?

Dette er jo helt hårreisende. Hva mer skal til for å kategorisere angrep som dette som terror? Hvor er de kritiske artiklene? Reportasjene? Spaltene? Innleggene?

Når den lovgivende og den dømmende statsmakten svikter, er det opp til de øvrige å sette skapet på plass.

I en tid der nazister heiser flagg på barneskoler, der vi ser en økning i terrorhandlinger i Europa, der både fremtredende rasisme og nazisme er i full og skremmende fremmarsj, og der en debatt preget av stadig mer hatefull retorikk preger det offentlige ordskiftet, er det viktig at media står beinstøtt i sin omtale av ekstreme handlinger. Det er viktigere enn noen gang å rette seg opp i ryggen, spisse pennen (eller pusse tastaturet) og å være tydelig i vår omtale av rasistisk motiverte handlinger, terrorisme og ekstremisme.

//Merk at Bergens Tidende etter kritikk endret sin vinkling av saken.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.