24 Oct 2017 |  - Ekstern skribent

24 Oct 2017 | 

En henstilling til Arbeiderpartiet

Evy Ellingvåg

Nestleder i Foreningen av tolvte januar, en liten menneskerettighetsorganisasjon som er opptatt av rettssikkerhet for flyktninger og asylsøkere. https://tolvtejanuar.org

Diskut...

Ekstern Skribent

Slikt skuebrød kler dere ikke. Dere har selv sittet i regjering i generasjoner, og vet at forvaltningen gjør det forvaltningen instrueres om – det er dét som er forvaltningens jobb.

Det er *enten* regjeringen (og departementene) *eller* Stortingsflertallet som gir instruksjoner om hva som skal tillegges mest vekt – for eksempel i en analyse av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Dersom Arbeiderpartiet vedholder at de har tillit til at Regjeringen gjør korrekte vurderinger av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, og dermed legitimerer en fortsettelse der ikke uttransporter settes i bero, forteller de oss samtidig at de vil vurdere på akkurat samme måte om de kommer i regjering slik situasjonen er nå.

Dersom Arbeiderpartiet velger å ikke gå inn for å sette uttransporter i bero, innebærer det at også Arbeiderpartiet er komfortable med å sende ungdommer, kvinner og barn tilbake, både nå og i fremtiden.

Det innebærer at de bevisst velger å ikke tillegge Amnesty særlig vekt. Det innebærer at de bevisst velger å ikke tillegge Human Rights Watch særlig vekt. Det innebærer at de ikke tillegger vekt til FN og høykommisæren, og det innebærer at de ikke tillegger afghanske myndigheter særlig vekt. Det innebærer at de ikke tillegger andre lands militære sikkerhetsinstitusjoner særlig vekt…for det de forannevnte har felles er at de helt klart forteller om en stadig forverring av sikkerhets- og den humanitære situasjonen i Afghanistan.

Dersom Arbeiderpartiet velger å ikke gå inn for å sette uttransporter i bero, innebærer det at også Arbeiderpartiet er komfortable med å sende ungdommer, kvinner og barn tilbake, både nå og i fremtiden.

Det er helt reelle, levende mennesker som ikke får anerkjent sin rett til beskyttelse. Fordi man velger å skyve grensene for hva som kan legitimeres som “trygt nok” helt ut dit hvor ingen mennesker trenger å beskyttes hos oss.

En slik strategi vil kan hende gi forhandlingskort i andre saker overfor regjeringspartiene, forhandlingskort de kan anvende ved neste korsvei – vedrørende arbeidsavtaler eller sykelønnsordninger eller hva vet jeg.

Dét kaller jeg i tilfelle menneskehandel. Det er helt reelle, levende mennesker som ikke får anerkjent sin rett til beskyttelse. Fordi man velger å skyve grensene for hva som kan legitimeres som “trygt nok” helt ut dit hvor ingen mennesker trenger å beskyttes hos oss.

Regner det kuler og sprenges det bomber rundt deg, så er det vel bare å erkjenne at det var din egen feil? Du var på feil sted til feil tid. Hadde du passet på å være et annet sted, så hadde du ikke blitt rammet. Dét kan jo ikke *vi* ta ansvar for.

Det er ingen liten sak, dette. Det er i kjernen for hva vi skal ha tillit til at dere står opp for av verdier, Arbeiderpartiet.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.