26 Feb 2018 |  - Ekstern skribent

26 Feb 2018 | 

En langfinger til systemet

Her er hvorfor jeg ikke syns det gjør noe å gi en langfinger til systemet.

Nina Bahar

Ekstern Skribent

Nina Bahar

Ekstern Skribent

Å gi en langfinger til politiet fordi de som institusjon systematisk marginaliserer grupper i samfunnet er helt legitimt.

Å gi en langfinger når man som individ holdes nede av en institusjon er sunt, det er viktig å være sint, det er viktig å påpeke mekanismer som fortsetter å marginalisere ulike samfunnsgrupper. Motstand har drevet oss fremover, det har bidratt til å utjevne makt. Noen ganger er det også det siste snevet av handlingsmulighet man har.

Motstand har drevet oss fremover, det har bidratt til å utjevne makt.

Politiet i Norge har tradisjon for å være brutale mot rasifiserte. Politiet i Norge har både skadet og tatt livet av rasifiserte, enten direkte eller indirekte. Politiet stoppet oss uten grunn da vi var ungdommer på Groruddalen, de gjør det samme i dag med nye ungdommer.

Når man bærer en kropp som rasifiseres, må man beherske kroppens bevegelser for ikke å fremstå som ”farligere” enn man er. Kroppene våre blir gjerne oppfattet som ”matter out of place”, kroppene våre blir ikke sett på som naturlige.

Når man behersker kroppen, språket og ordene man bruker, er man strategiske, selv om strategien ikke er innlysende for de som slipper å tenke på hvordan de bærer kroppene sine. Å rasifiseres i Norge er å være konstant strategisk.

Flytt fokuset til systemets praktiske politikk, dit hvor langfingeren peker mot. Politikk er når vennen min ikke tar høyere utdanning etter introduksjonsprogrammet fordi hen må ha fast inntekt for å få statsborgerskap. Politikk er at hen antakeligvis vil fortsette å være lavt lønnet gjennom et livsløp, akkurat som mange andre rasifiserte. Politikk er at selv med høyere utdanning ville hen ikke fått de samme jobbmulighetene som majoritetsbefolkningen.

Flytt fokuset til systemets praktiske politikk, dit hvor langfingeren peker mot.

Politikk er når vennen min må flykte fra Norge fordi han ikke blir trodd som homofil, samtidig som han nesten blir banket blind fordi han er homofil. Det er når politiet er ute etter å deportere ham istedenfor å beskytte ham mot hatkriminalitet.

Politikk er når politiet får lov til å stoppe oss fordi vi ikke er hvite i huden. Politikk er at de gjør dette hver eneste dag.

Politikk er når grensene stenges og Listhaug klapper seg på skulderen istedenfor å ta innover seg en global flyktningkrise som Norge selv har bidratt til.

Politikk er det som bestemmer at noen av oss skal ha tilgang til flere privilegier enn andre.

FUCK YOU til systemet: både politiet og Listhaug er symbolet på dette.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.