30 Mar 2020 |  - Ekstern skribent

30 Mar 2020 | 

«Flyktningleir minutt for minutt»?

Ved å se den brutale virkeligheten på tv – minutt for minutt – hadde vi kanskje våknet.

Ronja Trolie

Ekstern Skribent

Ronja Trolie

Ekstern Skribent

Korona-viruset traff Norge for om lag en måned siden, og som samfunn begynner vi så vidt å ta inn over oss konsekvensene av pandemien. For de fleste av oss er den største forskjellen per nå at vi praktiserer sosial distanse, og dermed holder oss hjemme så mye som mulig. Vi ser veldig mye på tv, og vi er sultne på informasjon om det som skjer i samfunnet. Hvis det er noen gang det norske folk har tid og anledning til å ta inn over seg hva som skjer i verden, også utenfor Norge, er det nå.

I den forbindelse foreslår jeg et nytt sakte-tv konsept: Hva med å sende «Flyktningleir minutt for minutt»? Det finnes dessverre veldig mange leire å velge mellom, men vi kan for eksempel se på Moria-leiren i Hellas.

Hvis det er noen gang det norske folk har tid og anledning til å ta inn over seg hva som skjer i verden, også utenfor Norge, er det nå.

Moria er en flyktningleir dimensjonert for cirka 2-3000 personer. I dag huser den 22 000 barn, voksne og eldre – friske og syke – tett i tett sammen i en provisorisk teltleir. De lever svært utsatt for vær og vind – og smitte. De som bor der kan bare glemme å praktisere sosial distanse. De lever for tett. Hygieneforholdene er ubeskrivelig dårlige. Opp til 1300 mennesker deler på en vask, og såpe er ikke tilgjengelig, så rådet om hyppig håndvask for å hindre smittespredning er det bare å sette strek over. Når Korona-viruset først entrer leiren, vil det være umulig å hindre smitten i å spre seg. Hva vil skje når tusenvis av flyktninger som bor i telt og under presenninger, uten tilgang til medisinsk oppfølging, blir syke?

Vi i Norge er med på å betale for sånne jævla leirer, de er et resultat av vår politikk, så da må vi vel tåle å se det også?

Livet i Moria kommer til å bli svært vanskelig. I «Flyktningleir minutt for minutt» vil man se timesvis med folk som står tett i tett i endeløse matkøer. Vi vil også se hverdagen til barna i leiren, som stort sett består i å leke blant søppel. Det vil ikke ta lang tid før desperasjonen deres lyser gjennom tv-skjermen på grunn av mangel på mat, utilstrekkelige sanitærforhold og fravær av helsehjelp. 22 000 mennesker står i fare for å dø i Moria. 7500 av dem er barn.

Du tenker kanskje at det ville vært for brutalt å vise det på tv? Jeg tenker det motsatte. Ved å se den brutale virkeligheten på tv – minutt for minutt – hadde vi kanskje våknet. Vi i Norge er med på å betale for sånne jævla leirer, de er et resultat av vår politikk, så da må vi vel tåle å se det også? Bare en tanke. Så hadde kanskje det lidende hyttefolket også hatt noe å fylle dagene med.

#EvakuerMoriaNå

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.