1 Sep 2017 |  - Ekstern skribent

1 Sep 2017 | 

Frem for hatet

Karl Eldar Evang

Karl Eldar Evang er privatpraktiserende psykolog og psykoanalytiker, i Oslo. Han sitter i Redaksjonsrådet for Antirasistisk.no. Han er videre styreleder i Foreningen av tolvte jan...

Ekstern Skribent

På det nystartede nettstedet resett.no har filosof Sverre N. Andersen skrevet en artikkel med tittelen: ”Et folk som har mistet sine følelser og sin selvopprettholdelse har ingen fremtid.”

Som psykolog reagerer jeg på Andersens mildt sagt underlige bruk av en del psykologiske begreper i denne artikkelen. Han starter med noe som ser ut til å være evolusjonspsykologiske betraktninger, og gir et slags skinn av å kunne noe om dette. Han surrer imidlertid snart sammen begrepene, og begynner å argumentere for Hatet:

”Følelsen hat er målrettet og et resultat av tusenvis, ja millioner av vurderinger som vår hjerne gjør til enhver tid når den konstant vurderer trusler og muligheter. Den naturlige og sunne følelsen av hat er derfor rasjonell og målrettet og må ikke forveksles med følelser av rotløshet eller avmakt eller det blinde hatet som er en konsekvens av politisk eller religiøs hjernevask.”

Hvis man leser dette nærmere, så ser man at det er selvprodusert sludder i en kvasipsykologisk drakt.

Hvis man leser dette nærmere, så ser man at det er selvprodusert sludder i en kvasipsykologisk drakt. Hvorfor omtaler Andersen hat som rasjonelt – er det fordi hjernen er involvert? Kliniske psykologer vet mye om hvordan mennesker og relasjoner kan brytes ned når hat dominerer bildet. Og hvordan hat kan gjøre det umulig å reflektere rundt, og følelsesmessig bearbeide vanskelige hendelser, relasjoner og situasjoner. Dette er ett aspekt av hat, mye annet kan sies, ikke minst på gruppepsykologisk nivå.

Jeg går uten videre ut fra at evolusjonspsykologer, ja psykologer av enhver orientering, vil ta avstand fra denne utlegningen til Andersen. Andersen dikter opp sin egen versjon av hat, sunt og rasjonelt.

Seinere i artikkelen blir det klart hvor ”det rasjonelle hatet” skal rettes, hva det skal legitimere: ”Folk begynner å forstå at det er greit å bli sinte og foraktfulle når innvandrere bygger fremmede gudshus i vårt land,”…” Tiden er kommet for å våkne opp og lytte til vårt rasjonelle sinne, vår rasjonelle frykt og vårt rasjonelle hat og treffe de nødvendige politiske tiltak for å sikre vår særstilling i vårt land.”

Det er svært ubehagelig lesning for en psykolog, når fascisme blir forsøkt legitimert ved å slenge om seg med psykologiske begreper.

Selv om Andersen er hjelpeløs i sin omgang med psykologisk forståelse og begreper, er det svært ubehagelig lesning for en psykolog, når fascisme blir forsøkt legitimert ved å slenge om seg med psykologiske begreper.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.