5 May 2020 |  - Ekstern skribent

5 May 2020 | 

Hvil i fred, Yahya Hassan

Jeg gråt av frustrasjon og sinne da jeg leste nyhetene, for det var samfunnet som sviktet Yahya Hassan.

Sofia Nesrine Srour

Ekstern Skribent

Sofia Nesrine Srour

Ekstern Skribent

Yahya kjempet imot mange demoner. Han kjempet imot en vond fortid, mot vold, urettferdighet, hykleri, rasister og ekstremister, frykt og trusler.

Han kjempet med ord, som det poetiske maskingeværet han var. Uredd og fryktløs – men med en evig uro over ham og en bagasje som var altfor tung for hans skuldre å bære alene.

For han bar jo på alt dette, helt alene. Han kjempet en ensom kamp, samtidig som hans ord traff hjertene til de av oss som leste diktene hans. Dikt vi fant trøst og forsoning i.

Yahya fant ikke forsoning. Det ble for mye for ham.

Han hadde sjelden medvind i dette livet. Det gjenspeiles i alle diktene hans. Som åpne sår, men han var ikke redd vi skulle se hans sårbarheter. Fortidens smerter er spredd utover flere sider i hans to diktsamlinger, og de forteller oss en historie vi er nødt til å lære av nå.

Uredd og fryktløs – men med en evig uro over ham og en bagasje som var altfor tung for hans skuldre å bære alene.

De forteller oss en historie om et barn som hadde det vondt, som vokste opp med vold i et voldelig miljø, og ble påført dype fysiske og psykiske arr.

Vi er nødt til å se mennesker som Yahya, som står der og kjemper og kjemper. Hans død må for all tid være en påminnelse om hva vold kan gjøre med et barn, som blir et voksent menneske med smerter ingen kan forstå.

Og midt oppi all elendigheten har Yahya og hans motstandskraft vært selve symbolet på resistens og håp. Han tiet hverken om eller imot de som ville tie ham. Derfor vil han for all tid være en inspirasjon for meg, og mange andre.

Kjære Yahya, kjære ‘bror’… du fant ikke fred på denne jorden, men jeg håper du har funnet fred et annet sted.

Vi glemmer deg ikke.

Din kamp er ikke forgjeves. Det skal jeg og mange flere sørge for.

Hvil i fred.

 

Denne teksten er også publisert på Subjekt.no.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.