18 Sep 2020 |  - Ekstern skribent

Hvilke historier forteller vi?

Det har noe å si hvordan vi omtaler våre medmennesker.

Anders Sørlien

Ekstern Skribent

Anders Sørlien

Ekstern Skribent

Hvilken av disse gruppene tror du hadde høyest andel med høyere utdanning i 2017?
A. Menn med norsk bakgrunn
B. Kvinner med norsk bakgrunn
C. Menn med innvandrerbakgrunn
D. Kvinner med innvandrerbakgrunn

Riktig svar: D.

Hvilken av disse gruppene tror du har høyest andel som fullfører videregående?
A. Menn med norsk bakgrunn
B. Kvinner med norsk bakgrunn
C. Norskfødte menn med innvandrerbakgrunn
D. Norskfødte kvinner med innvandrerbakgrunn

Riktig svar igjen: D

Ifølge Samordna opptak har 4828 krysset av for utenlandsk utdanningsbakgrunn ved søknad til høyere utdanning i 2019. Hvilket land tror du topper denne listen?
A. Syria
B. Filippinene
C. Sverige
D. Polen

Riktig svar: A (for andre året på rad)

Visste du at rundt 60 prosent av Tysklands 4,7 millioner muslimer er i full jobb, som er i tråd med landsgjennomsnittet, og at arbeidsledigheten blant tyske muslimer er lavere enn for resten av befolkningen?

Visste du at flyktninger i snitt blir netto økonomiske bidragsytere etter 8 år i USA?

Visste du at skepsisen til innvandrarar og innvandring går ned? Færre er skeptiske til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter og flere har kontakt med innvandrer på ulike arenaer.

Lykkejegere, kostnader og problemer, sies det.

Mennesker med håp, drømmer og ambisjoner. Som vil lære språket, jobbe og bidra, sier jeg.

Mennesker som søker frihet, trygghet og ikke minst et liv med muligheter for seg og barna sine.

Å løse flyktningkrisen starter med å endre måten vi ser dem og hvilke historier vi blir fortalt. Vi skal ikke snakke mindre om problemer og utfordringer, men vi må snakke mer balansert og få med hele bildet – også alt det positive som skjer.

Det har nemlig noe å si hvordan vi omtaler våre medmennesker.

 

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.