28 Jun 2021 |  - Ekstern skribent

28 Jun 2021 | 

Hvorfor kan ikke SIAN og HRS føre en sivilisert debatt?

«Mange av medlemmene i SIAN er ressurssterke», ifølge en masterstudie om nettverket Stopp islamisering av Norge (SIAN).

Mehreen Sheikh

Mehreen Sheik er religionshistoriker og forfatter av bøkene "Den tause dimensjonen i forskningen" (2017) og "Gruppeskolen" (2019).

Ekstern Skribent

Mehreen Sheikh

Mehreen Sheik er religionshistoriker og forfatter av bøkene "Den tause dimensjonen i forskningen" (2017) og "Gruppeskolen" (2019).

Ekstern Skribent

Ifølge studien har mange av medlemmene universitets- og høyskoleutdanning, og de tjener mer enn gjennomsnittsbefolkningen. Men mange har reagert på det vulgære språket dette islamfiendtlige nettverket anvender i den offentlige debatten. Sentrale aktører i SIAN har blitt etterforsket og tiltalt for sine ordvalg. De er også blitt dømt for sin språkbruk. Disse tendensene gjelder også organisasjonen Human Rights Service (HRS). Også dette islamfiendtlige nettverket består av resurssterke personer med høyere utdanning. Likevel er debattene deres preget av en gjennomgående primitiv språkbruk. Også sentrale aktører i HRS er blitt politianmeldt for sine grove ytringer. Hvordan skal vi forstå de grove, usiviliserte og aggressive ytringene fra disse resurssterke personene?  

Forskning innen språkpsykologi viser at ord man velger og måten man bruker dem på, kan avsløre noens psykiske helse. Ifølge sist refererte artikkel, har mer nevrotiske personer en tendens til å ytre på nett at de “hater” eller er “lei av” noe. Andre ord de ofte anvender i ytringene sine er blant annet drepe, død, blodig, og dum. Andre studier avslører at nevrotiske personer har en hyppig tendens til å anvende aggressive, fiendtlige og depressive ord i sosiale medier. Språkbruken deres er dessuten ofte preget av sterk angst. Nevrotisisme handler om angst, fiendtlighet, depresjon, og svak evne til å kontrollere egne impulser. Det er ikke uvanlig å være engstelig fra tid til annen. Men hvis den ekstreme frykten vedvarer over tid, hvis negative og besatte tanker tar overhånd og fokus vekk fra virkeligheten, oppstår nevrotisk atferd. (Det er viktig å understreke at nevrotisisme og angst i seg selv ikke har noen sammenheng med de holdningene gruppene som er omtalt i denne teksten forfekter.)

Ifølge forskning på gruppepsykologi kan grupper som er kommet sammen for å samhandle på bakgrunn av én spesifikk antagelse, utvikle et felles tankemønster. Dette tankemønsteret kan gi innsikt i det ubevisste tankelivet i gruppen, som ofte styrer gruppens aktiviteter – akkurat som hos et individ med for eksempel nevrotiske symptomer. Både SIAN og HRS har i årevis masseprodusert frykt for islam og muslimer. En rask gjennomgang av innholdet på nettsidene deres, avslører intensiteten i frykten deres. For eksempel har SIAN følgende artikkeloverskrifter: «Erna slutter seg til FNs planer om folkemord i Europa»; «Europa brenner. Pyromanene er opptatt av å redde seg selv»; «Islamsk turisme er dødelig for Vesten»; «Legger dagens politikere grunnlaget for en fremtidig borgerkrig i Europa mot islam?». På nettsiden til HRS finner vi følgende overskrifter: «Muslimsk forsker på islam utpeker muslimer som koronaspredere»; «Islam tar over: Like mange praktiserende muslimer som katolikker»; «Ja, vi skal bekymre oss for islam»; «Sverige er en trussel for Norge», fordi: «i 2050 kan Sverige ha en muslimsk befolkning på hele 30 prosent, eller 4,5 millioner muslimer.»; «NRK og politiet kapitulerer for islam» (Velkommen til det oppsplittede Norge der islams makt fosser frem). Et interessant spørsmål er hvordan den mentale helsen til de som daglig produserer slik massefrykt påvirkes. Kan de føre en rasjonell, sivilisert debatt om islam og muslimer?  

Hvordan skal vi forstå de grove, usiviliserte og aggressive ytringene fra disse resurssterke personene?  

Forskning omkring psykisk helse viser at personer med nevrotiske symptomer har liten naturlig buffer mot stress. Derfor kan slike individer være preget av konstant sinne, bekymring og fiendtlighet. Lignende prosesser kan også forekomme blant arbeidsgrupper som er samlet omkring en felles antagelse, ifølge psykologiske studier. La oss ta en nærmere kikk på språkbruken til SIAN og HRS.  I forbindelse med en appell i Fredrikstad ropte Stig Andersen, tidligere leder av SIAN, følgende til en av sine motstandere: «Feige jævel, kom deg vekk. Menneskelig søppel». Ved en annen anledning, ble SIAN «kastet ut av Arendalsuka etter å ha slengt ukvemsord til mørkhudete fra kampanjeboden». I 2019 ble to sentrale SIAN-aktører tiltalt for flere brudd på rasismeparagrafen. Bakgrunnen var en SIAN-brosjyre der muslimer ble beskrevet som «morderzombier» og «seksualpredatorer» som må «deporteres eller interneres på livstid». I samme brosjyre hadde lederen for SIAN, Lars Thorsen, skrevet at «gode muslimer voldtar i et epidemisk omfang i hele Vesten», samt at islam er en «ideologi som legitimerer predatoradferd». I rettssaken  kom det frem at brosjyrene og ytringene inneholdt «grove og generaliserende angrep mot muslimer, som må anses å være sterkt nedsettende og usmakelige. De er egnet til å «forhåne noen eller fremme hat, (…) eller ringeakt». I tillegg mente retten at «ytringene er absurde».  

Den ekstreme frykten for islam og muslimer som HRS og SIAN masseproduserer, samt stresset og belastningen denne besettelsen skaper, bidrar til å skape irrasjonelle oppfatninger av den sistnevnte religionen og dens 1,5 milliarder tilhengere

På samme vis ble Human Rights Service, ved leder Rita Karlsen og informasjonsleder Hege Storhaug, anmeldt av Antirasistisk Senter for brudd på forbudet mot hatefulle og diskriminerende ytringer. Bakgrunnen var at HRS hadde publisert en artikkel med et bilde av poeten Sumaya Jirde Ali side om side med et bilde av et skadedyr. Artikkelen handlet om en rettssak der høyesterett hadde gitt poeten medhold i at ytringer om henne som kobler henne til slike skadedyr, er straffbart. Slike krenkelser ble brukt i antisemmtisk propagande der jødene betegnet som skadedyr. Ifølge Antirasistisk Senter, gjentok HRS denne sammenlikningen ikke bare i sin artikkel, men også ved å spre budskapet i sosiale medier.  I 2019 ble en deltager på HRS sin facebook-side tiltalt for å ha publisert følgende utsagn i forbindelse med et åpent Facebook-innelg fra informasjonsleder Hege Storhaug – om en moské i Stavanger: «Plasser ei bombe der og få bygningen sprengt først som sist. Boikott Tyrkia.»  

Den ekstreme frykten for islam og muslimer som HRS og SIAN masseproduserer, samt stresset og belastningen denne besettelsen skaper, bidrar til å skape irrasjonelle og ondskapsfulle oppfatninger av den sistnevnte religionen og dens 1,5 milliarder tilhengere. Noe som manifesterer seg i deres primitive ytringer. Ifølge medisinsk leksikon medfører angsthysteri (nevroser) ofte til «feilbedømmelse av farer eller konsekvenser og ikke sjelden stereotype og uhensiktsmessige reaksjoner og atferd som skaper problemer i arbeid og sosiale situasjoner eller i forhold til de nærmeste». Dommeren i rettsaken mot SIAN-lederne stadfestet nettopp dette: «Retten mener at ytringene er absurde og det er derfor utfordrende å tolke dem.» Også tidligere medlemmer av SIAN bekrefter irrasjonaliteten som preger disse nettverkene. Da en sentral aktør bestemte seg for å melde seg ut av organisasjonen, forklarte hun utmeldelsen slik: «Jeg kan ikke stå inne for den galskapen de står for.»  

 «Ingen lidenskap frarøver sinnet fra all sin makt til handling og resonnement så effektivt som frykt», ifølge filosofen Edmund Burke. Så lenge SIAN og HRS – som i utgangspunktet består av ressurssterke personer – produserer og sprer frykt og redsel, vil de fortsette å føre en usivilisert og absurd debatt. 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.