15 Nov 2017 |  - Ekstern skribent

15 Nov 2017 | 

Hyllest til aktivisten

Evy Ellingvåg

Nestleder i Foreningen av tolvte januar, en liten menneskerettighetsorganisasjon som er opptatt av rettssikkerhet for flyktninger og asylsøkere. https://tolvtejanuar.org

Diskut...

Ekstern Skribent

Kjære deg som ikke liker bompenger, og som protesterer mot at det stadig settes opp nye bompengeringer.

Du er en bompengeaktivist.

Kjære deg som misliker at oppdrettsanlegg får fortsette som åpne anlegg og true villaksbestand og forsøple bunnen under mærene.

Du er en antioppdrettsaktivist. Eller en miljøaktivist. Eller en oppdrettsaktivist, avhengig av øyet som ser.

Kjære deg som misliker at muslimer blir flere i landet ditt.

Du er en anti-innvandringsaktivist. Muligens også en antiislamaktivist.

Kjære deg som syns det er helt på trynet at vi svekker arbeidsmiljøloven og øker antallet midlertidige arbeidsavtaler.

Du er en fagforeningsaktivist.

Gratulerer! Da irriterer du politikerne våre akkurat sånn du skal.

Kjære deg som mener vi skal lytte til hva 99.9% av klimaforskerne sier, og erkjenne at vi ikke kan pumpe opp all oljen vi har tilgjengelig i havet.

Du er en klimaaktivist. Kanskje en grønt-skifteaktivist også.

Og kjære deg som mener at vi skal holde en svært høy standard når det kommer til menneskerettigheter for alle som oppholder seg innenfor landet vårt – og alle land vi samarbeider med.

Du er en menneskerettighetsaktivist.

Har du bidratt gjennom å ytre deg om at den asylpolitikken vi har, har utviklet seg til å bli alt for streng?

Da er du en asylaktivist.

La aldri noen innbille deg at begrepet “aktivist” er negativt ladet.

Gratulerer! Da irriterer du politikerne våre akkurat sånn du skal, akkurat sånn som er din demokratiske borgerplikt å gjøre, akkurat sånn politikken blir forankret i folket og folks rettsoppfatning.

La aldri noen innbille deg at begrepet “aktivist” er negativt ladet. Aktivist er det motsatte av å være passiv, det motsatte av å ha blind tillit til politikere og forvaltning.

Aktivist er en æresbetegnelse. Det betyr at du har et engasjement for noe, og er villig til å ytre deg om det og markere din mening, come rain or shine.

Et protestparti som Fremskrittspartiet har vokst frem på aktivisme. At de ikke liker aktivisme når den rammer deres egen politikk, er ikke noe å la seg merke med. Det er helt vanlig politisk sutring.

Et tre ganger tre HURRA for aktivister som mener og ytrer seg. Hva hadde politikk vært uten dem?

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.