31 May 2017 |  - Ekstern skribent

Ingen plattform for nazister!

Grupper som er organisert rundt rasisme og fremmedhat har i dag en frihet til å ytre seg som savner historisk sidestykke.

Tor Jones

Miljøterapeut i psykisk helse, tidligere leder av Rødt Kristiansand, antirasist og skribent.

Ekstern Skribent

Tor Jones

Miljøterapeut i psykisk helse, tidligere leder av Rødt Kristiansand, antirasist og skribent.

Ekstern Skribent

Internettet, sosiale medier, og kommentarfeltene i avisene flyter daglig over av fremmedhat og rasisme. Grupper som er organisert rundt rasisme og fremmedhat har i dag en frihet til å ytre seg som savner historisk sidestykke. Disse ytringene har utvilsomt en dyp negativ innvirkning på livene til mange av våre medmennesker, som med god grunn føler seg truet av denne hatideologien.

Når vi antirasister tar til orde for at det er en grov feil av Eldorado Bokhandel å gi en plattform til rasister som Martin Sellner, så er det ikke primært fordi vi ønsker mer sensur. Og vi er heller ikke motstandere av en vid definisjon av ytringsfrihet. Snarere er «no platform» et ønske om ikke å bidra til at Sellners ideer skal kunne settes ut i livet, med de katastrofale følger det ville hatt for mange av våre medmennesker.

Dette er en langvarig kamp mot en voldelig og rasistisk bevegelse hvis mål er å fysisk fjerne medmennesker fra Europa.

For dette er ikke «en åpen kamp mellom ideer», og det er heller ikke en «debatt hvor de mest fornuftige argumenter til slutt vinner». Dette er en langvarig kamp mot en voldelig og rasistisk bevegelse hvis mål er å fysisk fjerne medmennesker fra Europa, en bevegelse som er mer enn villige til å bruke vold for å nå sine mål. De etter hvert mange hvite middelklasse-liberale som argumenterer for nazisters rett til å ytre seg, gjør selvsagt dette vel vitende om at det slett ikke er dem som vil bli utsatt for trusler og vold.

I denne kampen trenger alle gode krefter å stå sammen. Vi trenger å markere en grense for hva vi som et sivilisert og humant samfunn kan akseptere. Det er derfor uhyre skuffende at politimyndighetene i Fredrikstad ikke ser de åpenbart kriminelle hensiktene til nazistene i «Nordfront», og gir dem tillatelse til å marsjere i våre fellesrom. Og likedan er det skuffende at eieren av Eldorado Bokhandel ikke ser at en veltalende nazist i dress eller casual hipster stil, har de nøyaktig samme mål som de støvelkledde bøllene som banker innvandrere og homser i gatene.

Når vi sier nei til plattformer for nazister er det fordi dette gir en svært uheldig legitimitet til en kriminell og voldelig ideologi. Nazistene er selvsagt ute etter nettopp dette: å bli sett på som en normal og akseptabel bevegelse, å bli høyt eksponert i media for å kunne organisere seg og rekruttere via happeninger som den på Eldorado.

Når vi sier nei til plattformer for nazister er det fordi dette gir en svært uheldig legitimitet til en kriminell og voldelig ideologi.

Når vi sier nei til plattformer for nazister er det fordi vi ikke ønsker at hatere skal vokse seg så sterke og selvsikre at de setter sitt hat ut i livet, slik vi allerede har sett det i Sverige, hvor innvandrere, mørkhudede og homofile, har blitt drept av nazister. Vi har alle et ansvar for å forhindre en slik utvikling.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.