11 Oct 2017 |  - Ekstern skribent

11 Oct 2017 | 

Kjenner igjen redselen

Negativ sosial kontroll er ikke noe bare de andre driver med.

Merete Anker

Ekstern Skribent

Merete Anker

Ekstern Skribent

I går så jeg filmen «Hva vil folk si» på kino. Dette er en film alle, i ulik grad, kan kjenne seg igjen i. I grunnen har ikke sosial kontroll og æreskultur noe med religion og etnisitet å gjøre, for dette handler om mekanismer som ethvert menneske kan gjenkjenne. Jeg kjenner igjen gruppemekanismene og redselen for hva folk vil si fra indremisjonsmiljøet jeg vanket i under oppveksten min. Og mange har møtt på mennesker som har behov for å kontrollere andre på grunn av sjalusi, mistenksomhet og manglende tillit til den andre.

Jeg tenker at mye av dette bunner i redsel og gruppemekanismer som er overført fra generasjon til generasjon, og det har endt opp i en ganske fastlåst greie. Resultatet er jenter uten egen stemme og personlighet, og uten individuell frihet. Og jeg mener at dette må vi alle (!) snakke om på en konstruktiv måte – for dette handler ikke bare om norsk-pakistanske jenter. Dette handler som sagt om noe alle kan relatere seg til.

Alle familier har sitt – det er ingen av oss som går gjennom livet uten å sette spor etter seg.

For hvordan vil vi at ungdommene våre skal ha det? Skal de være nødt til å ta hensyn til «hva folk sier»? Hvorfor er vi så redde for hva andre mener, og hvorfor lar vi frykten styre oss? Hvorfor er vi så raske til å dømme? Alle familier har sitt – det er ingen av oss som går gjennom livet uten å sette spor etter seg. Spor som forteller om gode og vonde erfaringer, gode og vonde følelser. Og det vi trenger mest av alt er anerkjennelse for den vi er, og bøttevis med kjærlighet. Filmen «Hva vil folk si» er full av kjærlighet – men den har så ufattelig dårlige kår…

Det jeg også tenker på er disse ungdommene våre som vokser opp med tilhørighet til mer enn én kultur; Det kan ikke være enkelt å ha en bindestreksidentitet. For der hvor kulturen hjemme legger vekt på at individet er en del av fellesskapet og at man har en forpliktelse overfor fellesskapet, har f.eks. skolen vår et uttalt mål om å bidra til at hver enkelt elev når sitt fulle potensial. Hvordan er det for en ungdom å forholde seg til disse motstridende budskapene?

Vi er folk. Se filmen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.