11 Oct 2017 | 

11 Oct 2017 | 

Muniba

Fra lansering av Minotenk/Frekk forlags “Skal liksom liksom-passet ditt bety noe”

Maria Wasvik

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.