11 Dec 2019 | 

Lett å bomme på målet når en har hat i blikket

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

Den amerikanske «forfatteren» hos den regjeringsstøttede Human Rights Service, Bruce Bawer, har skrevet en glitrende og avslørende artikkel på Gatestone Institute. Noen vil sikkert huske Bawer fra dagene etter terrorangrepet 22. juli hvor han mente at det verste med terrorangrepet var at nå ville det bli så vanskelig å kritisere islam og muslimer. Tydeligvis har det ikke hatt noe begrensende effekt på Bawers angrep på islam og muslimer som fortsetter med uforminsket styrke.

For enhver som har litt basiskunnskap om koranen vil en del av avsløringene fra Bawer virke litt merkelige, men man greier kanskje ikke å sette fingeren på det.

Nok om det, dette skulle handle om en betegnende tekst han har på trykk om løgnaktige muslimer, så ingen frykt for å spre hat om muslimer å spore hos Bawer altså.  I teksten avslører han tydelig en taqiyya-tilnærming hos norske muslimer som vil dele ut koranoversettelser på norsk, siden han har gått inn og sjekket, og finner ut på en rekke ulike «problematiske» vers at oversettelsen på norsk sier noe helt annet enn den sier på engelsk. Det er mulig med ulike oversettelser innrømmer Bawer, men her er avstanden tydeligvis for stor. Det er igrunn veldig avslørende, hva det avslører er en annen sak.

Eksemplene kommer på løpende bånd, og viser tydeligvis noe helt annet enn det Bawer finner på sin engelske «koran». Først noen ord om det, han kaller den «the actual Koran», noe den selvsagt ikke er, det er en engelsk oversettelse. Et ganske sentralt troselement hos muslimer, men det er jo ingen grunn til å kunne noe hvis en kan være skråsikker. Likevel, vi forstår hva han mener og skal ikke hekte oss opp i slike «små-detaljer», fordi det er så mye mer å kose seg med. For enhver som har litt basiskunnskap om koranen vil en del av avsløringene fra Bawer virke litt merkelige, men man greier kanskje ikke å sette fingeren på det. Fordi det er som regel enkelt å se ulike oversettelser og skjønne at man ser på ulike tilnærminger til den samme teksten, men det virker som dette har gått helt av sporet her.

Bawer, som da har skrevet flere bøker (mange om trusselen med flere muslimer) avslører en manglende evne til å lese tekster.

Jeg trodde først at det handlet om ulike verseinndelinger, for der har det vært litt ulik praksis, men det var ikke det. Bawer, som da har skrevet flere bøker (mange om trusselen med flere muslimer) avslører en manglende evne til å lese tekster. Han har konsekvent på alle versene han finner feil ved, og han finner feil med alle vers han sjekker, bommet med 1. Altså, på vers 5:51 leser han oversettelsen til vers 5:50 etc. Siden denne naturlig nok sier noe helt annet, så avslører han noe. Dette han avslører er imidlertid sine egne manglende lesekunnskaper.

En kan sikkert diskutere denne oversettelsen på lik linje med enhver annen oversettelse, men Bawer avslører i grunn bare sin egen uvitenhet. Da virker det nærliggende å konkludere som Magnus Forsberg gjorde her om dagen i teksten noen prøver faktisk å ødelegge jula i Dagsavisen, «Når det eneste verktøyet du har er fremmefrykt, ser alle problemer ut som muslimer.»

Medlem i redaktørforeningen, document.no, har for øvrig også publisert denne glimrende teksten under sin gjesteskribentspalte. Nivået, som bakeverk, fortsetter å heve seg.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.