15 Jun 2018 |  - Ekstern skribent

15 Jun 2018 | 

Nye løgner fra Sylvi Listhaug

Norge er ikke tjent med politikere som lyver.

Linn Rosenborg

Ekstern Skribent

Linn Rosenborg

Ekstern Skribent

– I fremtiden kommer vi til å forlange enerom med eget bad, vi vil bestemme selv. Men det koster nødvendigvis ikke mer å drifte det. Det handler mest om å organisere ting på en annen måte og ha andre holdninger. 

Dette sa Sylvi Listhaug i 2010. På det tidspunktet var hun byråd i Oslo for helse, eldreomsorg og sosiale tjenester.

I januar 2011 uttalte Cecilie Brein, som da var vikar for partikollega Sylvi Listhaug, følgende:

– Men jeg synes ikke det er ønskelig at to eldre som ikke kjenner hverandre fra før skal måtte dele rom. Det er et klart og uttalt ønske fra byrådet at alle som ønsker det skal få enkeltrom. 

13. juni 2018 skriver Sylvi Listhaug følgende på sin Facebook-side:

Ap og byrådet i Oslo kastet ut de eldre på St. Halvardshjemmet. Beboere og pårørende gråt. Nå bruker de sykehjemmet til overnattingstilbud til romfolk. Eier dere ingen skam!?

Hun lenker til en sak om St. Halvardshjemmet, som i mars i fjor ble nedlagt. Som en følge av dette ble de 60 beboere flyttet til et annet sykehjem.

Bakgrunnen for at sykehjemmet stengte var at hjemmet ikke fikk fornyet sin avtale med Oslo kommune. Dette begrunnes i at bygningsmassen var gammel, samt at det manglet sprinkelanlegg og bad på rommene. I dag brukes sykehjemslokalene, som eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon, til hospits for romfolk.

… til forventede og naive heiarop fra den evig lojale fanskaren…

I sin status retter Listhaug en velkjent og dirrende pekefinger mot AP, til forventede og naive heiarop fra den evig lojale fanskaren som følger stortingspolitikeren på Facebook. Det er bare én svikt som gjør seg gjeldende her, dessverre er denne ganske alvorlig. Stortingsrepresentanten farer med løgn, og bidrar med dette til å, både med overlegg og gjentakende, nøre oppunder et farlig  AP-hat (saken er fra 2013, men fortsatt svært aktuell), samt og antiziganisme (rasisme rettet mot romfolk).

Eldre skal selvsagt tas vare på, samtidig som rumenerne skal behandles som mennesker. I dette tilfellet svarte ikke hjemmet til de krav som stilles for at eldre skal ha bosted der. Det er da ikke annet enn flott at bygget kan brukes til noe annet.

Hvis en skal hisse seg opp over situasjonen på St. Halvardshjemmet, kan det være en himla god idé å sette seg inn i situasjonen. Hjemmet ble stengt på bakgrunn av at det ikke var egnet til å drive sykehjem for eldre. Dette igjen begrunnes med at det (heldigvis) stilles visse krav til et lokale for at Oslo kommune kan godkjenne driften av sykehjemmet. Det var ikke mulig å gjennomføre nødvendige forbedringer ved St. Halvardshjemmet. Se denne filmen for mer informasjon.

Listhaug er selvsagt helt klar over forhistorien her.

Listhaug er selvsagt helt klar over forhistorien her. Hun er hundre prosent klar over at beboerne etter utflytting fikk et bedre sted, med bedre standard, å bo. Hun er selvsagt klar over at hun selv har vært med på å stille krav om enerom, noe som ikke var mulig ved det aktuelle hjemmet.

Listhaug er fullstendig klar over hvem som i sin tid innførte kravet om enerom med eget bad – det var tross alt henne selv.

Dette fremkommer av Byrådssak 184/09, “Sykehjembehovsplan – rammeplan for heldøgns boform for omsorg og pleie; sykehjem og Omsorg+ i Oslo kommune 2010 – 2020”. Saken ble tatt til orientering av bystyret 21.04.2010, med følgende formulering i kapitel 4,2 og 6 i andre plan: «Det er viktig å legge til rette for pene, omgivelser, enerom, eget bad og ikke minst mulighet for privatliv i sykehjemmene». Dette gjelder for alle sykehjem. Et samlet bystyre har stemt for, og byrådet følger opp.

Hva ønsker Listhaug å oppnå med å fronte løgner som det hun gjør i nevnte status? Norge er ikke tjent med politikere som lyver, og som gjemmer seg bak en Facebook-status når de ønsker litt storm i debattfeltene. Det er sterkt kritikkverdig at en stortingspolitiker og tidligere statsråd serverer løgn på løgn uten at dette får konsekvenser.

Det er sterkt kritikkverdig at en stortingspolitiker og tidligere statsråd serverer løgn på løgn uten at dette får konsekvenser.

Hovedutfordringen med Listhaug er delvis at hun er en dyktig rabulist, men hovedsaklig at hun er utrolig dårlig på det hun er satt til å gjøre – alt som faktisk krever politisk integritet og arbeid. Listhaug har vist seg ubrukelig som byråd, som landbruksminister, som justisminister og nå også i helsekomiteen.

For å bruke Listhaugs egen sjargong: eier hun ikke skam?

 

Først publisert i Nettavisen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.