13 Apr 2017 |  - Ekstern skribent

Ordbok for Facebookbrukere

Heidi Helene Sveen

Forfatter og skribent. Har en bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap og en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har vært redaktør for antologien «Evig Barnefri...

Ekstern Skribent

Som de fleste nå har erfart: Facebook er sitt eget univers, ofte komplett løsrevet fra virkeligheten der ute. Det kjennetegnes først og fremst av at Facebook har sitt eget språk. Det tar som kjent tid å lære seg et nytt språk, ikke alle orker det, så her er en rask guide inn i noen av de mest populære begrepene, slik at du skal slippe å føle deg så forvirret hele tiden.

· Whataboutisme: Forsøk på å nyansere. Eller når du snakker om temaer som ikke opptar meningsmotstandere.

· Kritikk: Alle mulige negative responser som ikke går på sak. Det kan være personkarakteristikker (kanskje særlig det!), latterliggjøring, nedlatenhet, mansplaining, ignorering, uredelighet, skampåføring og mye annet snask. Ett av de nyeste knepene er å lime folk til veggen for ting de sa for 30 år siden.

· Metadebatt: Skjellsord som brukes om alle forsøk på å oppklare språklig uklarhet ved å diskutere begrepsmessige distinksjoner. Facebookspråket er flatt som en pannekake, og sånn skal det fortsette å være.

· PK, eller «politisk korrekt»: Skjellsord om meninger som har bred oppslutning, som for eksempel oppfatningen om at innvandrere og feminister også er mennesker.

· Klar tale: Hat og forakt som uten sosiale medier ikke ville hatt en kanal ut i offentligheten. Du vil ikke tro hvor mye plass Facebook har satt av til Klar tale.

· Fake news: Fakta og argumenter som brukes på en måte du ikke liker.

· Livets Harde Skole: Et sted som sertifiserer nettkrigere med særskilt kompetanse innen utøvelse av kunnskapsforakt og fremmedhat.

· Folket: Ca. 12 % av alle stemmeberettigede. Også kjent som FRP-velgere.

· Eliten: Alle som bruker tid og krefter på å skape en bedre verden, i motsetning til anti-eliten, som bruker tid og krefter på å plukke fra hverandre det eliten har forsøkt å bygge opp.

· Godhetstyrann: Om folk som er så lumpne at de krever en human asyl- og innvandringspolitikk.

· Selvpiskere: Folk som mener at det er kollektivets ansvar å skape et samfunn som ikke gir grobunn for onde handlinger. Dette innebærer å se det menneskelige i alle onde handlinger. En øvelse som visstnok krenker en hel del som mener verden gjør seg best i sort-hvitt.

· Jeg er ikke rasist: Betyr egentlig: nå skal jeg si noe rasistisk. Betyr også at den som sier det gjerne skulle sett at rasisme er PK (politisk korrekt), altså at rasisme burde vært både akseptert og vanlig.

· Rasisme: Det fantes kanskje på 30-tallet, men nå er folk flest blitt så smarte at de ikke bruker ordet «rase» eller refererer til gener når de hatprater, derfor er rasisme bare noe som finnes i hodet på folk som vil være ofre.

· Offer: Kan brukes på en foraktfull og/eller ironisk måte om alle som beretter om urett som du egentlig synes er rett.

· Krenkningstyranniet: Begrepet refererer til emosjonelt intakte mennesker, og brukes av folk som føler seg relativt usårbare, og som helst skulle sett at alle andre også oppførte seg som om de deltok i en konkurranse om å være mest robust.

· Takknemlighetstyranni: Kravet om at enhver som kommer til Norge fra krig og/eller forfølgelse og andre strabasiøse liv, skal bøye hodet, takke sin skaper for at de har kommet til ‘verdens beste land’ og innordne seg.

· Venstresiden: Alle med meninger til venstre for Per Sandberg.

· Naive: (Se også Venstresiden) Skjellsord som brukes om folk som har tatt innover seg at de fleste folk er bra folk.

· FB-høyre: Kategorien ingen vil vedkjenne seg å tilhøre før det blir nødvendig å foreta en offentlig utmelding. Brukes ofte som et skjellsord av godhetstyranner fra den naive PK-venstresiden.

· Semantikk: (Se også Metadebatt) Brukes på en avvisende måte for å effektivt legge diskusjonen om egen språkbruk død. Der ute i den virkelige verden er kanskje språket ladet og mangetydig, mer her på Facebook er det vedtatt at språket er nøytralt.

· Å snakke fra levra: (Se også Klar tale) Det beste organet å konsultere før man prater er levra. Trumfer både hjerne og hjerte, og krever ingen «filtre», eller folkeskikk, som vi andre kaller det.

· Sosialist: ( Se også Venstresiden, PK og Naiv) Skjellsord om folk som er så dumme at de tror de rike og privilegerte bryr seg tilstrekkelig om de fattige og underprivilegerte til at de gidder å dele. Å være sosialist eller fattig, eller begge deler, er å være så dum at man ikke engang har fortjent å slikke kakesmulene av fatet til de rike. Da er man dum, da.

· Tiggerforbud: Gjelder alle som per definisjon er fattige og maktesløse. Gjelder ikke hvis du er en selvforsørget, maktkåt person som har en etablert organisasjon i ryggen og ber om penger til denne.

· Feminist: Kravstore damer. I  v.e.r.d.e.n.s  r.i.k.e.s.t.e  l.a.n.d. Gjør sitt beste for å skjule at hun egentlig tilhører eliten. Vil ha folk til å tro at kvinner er mennesker. Er også av den radikale oppfatning at en kulepenn virker like godt for en kvinne som for en mann, selv om den ikke er rosa. En typisk feminist befinner seg som regel på den politisk korrekte og naive venstresiden.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.