9 Mar 2018 |  - Ekstern skribent

Paul Gilroy til Norge

Sindre Bangstad

Antropolog, forfatter av flere bøker, bl.a. "Hva er rasisme" (2015) og "Anders Breivik and the rise of islamophobia" (2014), forsker II ved Institutt for kirke-, religions- og liv...

Ekstern Skribent

I et samarbeid mellom Antirasistisk Senter, KIFO (Institutt for kirke, religion og livssynsforskning), Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo (SAI), Institutt for Sosialantropologi og Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Bergen kommer professor Paul Gilroy til Norge for en serie med offentlige og gratis arrangementer i Oslo og Bergen i perioden 17-20 april i år.

17. april kl. 19-21 blir han å se i samtale med Forsker II Sindre Bangstad (KIFO) på et Fritt Ord-støttet arrangement med tittelen ‘Against Race And Racism’ på Wergeland på Litteraturhuset i Oslo.

18. april kl. 14-16 holder han instituttseminaret på SAI på Eilert Sundts Hus under tittelen ‘The Values of Antiracism.’

Den 19. april er han hovedaktør i et seminar ledet av Førsteamanuensis Yael Harlap og Professor Bjørn Enge Bertelsen på Litteraturhuset i Bergen med tittelen ‘Rase, rasisme og annerledeshet: Et åpent møte med Paul Gilroy.’

Men hvem er Paul Gilroy, og hvorfor har vi invitert ham til Norge?

Paul Gilroy, født 1956 i østre bydeler av London av en karibisk mor og en britisk far, er professor ved King’s College i London. Gilroy er en av de mest leste, siterte og innflytelsesrike postkoloniale intellektuelle i vår tid. Gilroy var en student av og nær medarbeider av den legendariske Stuart Hall (1932-2014) ved University of Birmingham i Storbritannia.

Gilroy er en av de mest leste, siterte og innflytelsesrike postkoloniale intellektuelle i vår tid.

Hall regnes som en av grunnleggerne av Cultural Studies, og Gilroy står også innenfor denne fagdisiplinen. Gilroy avla sin doktorgrad ved University of Birmingham i 1986. Da hadde han alt rukket å være medredaktør og medforfatter på den innflytelsesrike antologien The Empire Strikes Back: Race and Racism in the 1970s Britain som ble publisert av Centre For Contemporary Cultural Studies ved University of Birmingham i 1982.

Gilroys gjennombrudd som akademiker kom med monografien There Ain’t No Black in the Union Jack: The Cultural Politics of Race And Nation fra 1987, som ble reprodusert i den prestisjetunge Routledge Classics-serien i 2002. Blant andre sentrale titler i Gilroys omfattende sakprosaforfatterskap finner vi The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (Harvard University Press, 1993), Between Camps: Nations, Cultures And The Allure Of Race (Allen Lane, 2000), Against Race: Imagining Political Culture  Beyond The Color Line (Harvard University Press, 2001), After Empire: Multiculture or Postcolonial Melancholia (Routledge, 2004), Black Britain: A Photographic Memory (Saqi Books, 2009) og Darker Than Blue: On The Moral Economies of Black Atlantic Culture (Harvard UP, 2010). Gilroy var også blant redaktørene for standardverket Without Guarantees: In Honour Of Stuart Hall (Verso, 2000), som tar for seg betydningen av Stuart Halls liv og virke.

Han har markert seg som en sterk intellektuell motstander av essensialiserende og uvitenskapelig ‘rase’-tenkning.

Gilroy har blant annet hatt professorater ved Harvard, Yale og London School of Economics. I 2006 ble han invitert til å holde de prestisjetunge W.E.B. Du Bois-forelesningene ved Harvard University i USA. I 2012 ble Gilroy opptatt som medlem i Det Britiske Vitenskapsakademiet. Gilroy er i sin tenkning om ‘rase’ og rasisme sterkt inspirert av tenkere som W.E.B Du Bois, Edouard Glissant, CLR James og Stuart Hall. Han har markert seg som en sterk intellektuell motstander av essensialiserende og uvitenskapelig ‘rase’-tenkning.

Noe av det mest interessante ved Gilroys bidrag er at hans motstand mot denne typen tenkning retter seg mot slike tendenser både blant hvite og svarte.  Gilroy utmerker seg også ved å være opplest og velorientert innen feministisk teori, og advarer blant annet mot en del afrosentriske forestillinger om at veien til like rettigheter til verdighet for svarte verden over går gjennom å fremheve svarte menns krav på rettigheter og verdighet på bekostning av svarte kvinner. Han stiller seg også avvisende til afrosentriske forestillinger som er forankret i en avvisning av det sammensatte i svartes egen historie og erfaringer med slaveri og kolonialisme til fordel for en ukritisk og ahistorisk feiring av førkoloniale afrikanske samfunn.

Gilroys Against Race er en kraftfull kritikk av homogeniserende ideer om ‘nasjoner’ og ‘kulturer’ som enhetlige og ‘rene.’

Det er noe av et hovedpoeng for Gilroy at svart historie og erfaring både er grunnleggende moderne og en innebygget del av såkalt vestlig historie og erfaring. Vi er alle del av den samme verden, og det samme menneskeligheten, og har som sådan ‘føtter’, og ikke bare ‘røtter’, for nå å parafrasere Prof. Thomas Hylland Eriksens etter hvert så berømte parafrasering av Gilroy. Gilroys studie av det han karakteriserer som en ‘svart atlantisk tradisjon’ som er en intellektuell og kunstnerisk tradisjon i kontinuerlig utvikling som både før og nå tar opp i seg elementer fra euro-amerikansk kulturell og intellektuell tradisjon i The Black Atlantic er et bidrag til å forstå svarte kunstneriske og intellektuelle tradisjoner som grunnleggende sett transnasjonale, kosmopolitiske og globale. Gilroys Against Race er en kraftfull kritikk av homogeniserende ideer om ‘nasjoner’ og ‘kulturer’ som enhetlige og ‘rene.’

Gilroy er ikke bare en tungvekter av en akademiker, men også en særdeles betydningsfull offentlig intellektuell, og en akademiker som evner å forene sin vitenskapelige virksomhet med en dyp og grunnleggende forpliktelse i forhold til anti-rasistisk arbeid. I en tid hvor former for klassisk biologisk rasisme er på full fart tilbake på den ytre høyresiden i Norge og andre europeiske land – manifestert blant annet i den nynazistiske demonstrasjonen i Kristiansand i juli 2017, i karikaturtegneren Thomas Knarviks visuelle rasisme i 2016, og i den norske ytre høyresidens langvarige rasistiske og sexistiske trakassering av den unge svarte muslimske feministen Sumaya Jirde Ali, mener vi det er viktig å presentere intellektuelle motstemmer med solid forankring i vitenskapelig tenkning og forskning om disse fenomenene for en bredere norsk offentlighet.

 

Sindre Bangstad er sosialantropolog og forsker II ved KIFO (Institutt for kirke-, religion- og livssynsforskning) i Oslo, og styremedlem i Antirasistisk Senter (ARS) siden 2015. Blant hans bøker er Anders Breivik And The Rise Of Islamophobia (Zed Books/Chicago University Press, 2014), Hva er rasisme (med Cora Alexa Døving, Universitetsforlaget, 2015) og Anthropology of Our Times: An Edited Volume in Public Anthropology (Palgrave MacMillan, 2017)

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.