5 Jun 2018 |  - Ekstern skribent

5 Jun 2018 | 

Reconquista Germanica

En høyreekstrem, tysk internetthær har spesialisert seg på å gå etter meningsmotstandere.

Solveig Albrecht Wahl

Ekstern Skribent

Solveig Albrecht Wahl

Ekstern Skribent

«Reconquista Germanica» («germansk» eller «tysk gjenerobring», forkortet til RG) er en selvutnevnt elektronisk hær som kom sammen i løpet av sommeren 2017 for å påvirke resultatet av Bundestag-valget i AfDs favør. Ekstreme internett-aktivister bruker lukkede fora for å bli enige om tider, hashtags og mål for sine hatkampanjer, for så å manipulere sosiale medier-algoritmer og diktere politisk online-diskurs.

Ekstremisme- og terrorforsker Julia Ebner fikk innpass i gruppen i 2017 og publiserte så sine erfaringer på FOCUS.de.

«Vi er i krig, i informasjonskrigen», heter det. Strukturen er strengt hierarkisk, tonen militant – 7000 soldater, offiserer og generaler kjemper på den «virtuelle slagmarken». De beordres til å gjennomføre «snikskytteroppdrag» og «massive luftangrep». Alle deltar i kampen.

«[…] bruk enhver metode. Ikke utelat noe. Svake punkt er ofte familien. Ha alltid et repertoar av fornærmelser som du kan tilpasse din motstander […]

«Knall die Comments voll» er parolen. Bombarder kommentarfeltene. «[…] bruk enhver metode. Ikke utelat noe. Svake punkt er ofte familien. Ha alltid et repertoar av fornærmelser som du kan tilpasse din motstander […]»

Bare fem prosent av alle kontoer står for 50 prosent av «Like» på hatkommentarene på sosiale medier, viser en studie med IT-ekspert Philip Kreissel fra #ichbinhier.

Gruppen bruker også satire som skalkeskjul for bevisst og organisert å gå til angrep på bestemte emner i diskusjoner og temaer i kommentarfeltene. De har egen YouTube-konto med satire. [Vi lenker normalt ikke til ekstreme nettsider, men man kan lett finne gruppen via søk.]

For Reconquista står gjenerobringen av et angivelig tapt Tyskland fra utenlandske styrker øverst. «Og hva da?», spurte Julia Ebner en aktivist. «Opprettelsen av en etnokulturelt ‘ren’ stat», er svaret.

For Reconquista står gjenerobringen av et angivelig tapt Tyskland fra utenlandske styrker øverst.

I «Kriseforebyggingsentrumet» for Reconquista Germanica snakkes det om dagen X, der man tror på en kommende “rasekrig”, og der instruksjoner for bygging av improviserte elektrosjokk-pistoler (tasers) og skytevåpen sirkulerer. Men først skal de altså erobre internett. De er nøye på å sørge for at Holocaust-fornektelse og Hitler-glorifiserende samtaler, som finner sted i lukkede fora, ikke når ut i samfunnet. Spredning av ekstremistiske temaer anses å fungere bedre i form av vittige memer.

Med sin ekstremideologi, kamuflert som ironi og sarkasme, går de trinnvis inn i den «borgerlige normie-boble» (“normies” er en negativ betegnelse for ikke-ekstremister). Om dette ikke virker, så er ordren å «infiltrere fiendtlige filterbobler», dette spesielt for å optimalisere rekkevidden: «Du later som om du har en vanlig konto som poster om fotball, grilling, fest, Karl Marx, etc.»

Høyreekstremistiske aktivister har vært spesielt aktive siden nyttår: med kampanjer som # Kandelistueberall, # Kikagate og # 120db har de pustet sitt hat inn i nettet mot flyktninger, politikere og journalister. «Ta direkte sikte på motstanderens konto: politikere, kjendiser, statsradio osv., bombarder kommentarfeltet,» er instruksen. Ofte handler det om å «slite ut motstanderen med enorme mengder»» innlegg og kommentarer.

Hva med Norge?

Spørsmålet er, har Norge også slike “gjenerobringsaktivister” med lignende strategier? Brukes også her metoden «å bombardere kommentarfeltet», sarkasme, ironi og andre metoder for å finne svake punkt hos personer for å kneble debattanter?

Også i norsk debatt vil man finne personer som avleverer haugevis med kommentarer som primært er ment å framstille personer med et annet syn på minoriteter som latterlige og dumme. Som et par eksemper gis følgende kommentarer, rettet mot undertegnede:

«Din debatteknikk er preget av en umoden kunnskapsløshet, føleri og klassisk stråmannsargumentasjon Solveig Albrecht Wahl. Det er faktisk komisk å lese hva du skriver.»

Og:

«Hva du bedriver er synsing og føleri Solveig Albrecht Wahl. Når noen ønsker å debattere utfordringer med de omfattende demografiske endringer vi i dag ser i Europa så anser dere det relevant å opplyse oss om Europas mørke fortid; imperialisme, kolonialisme, og selvfølgelig om at Breivik var norsk. Din, og mange andres utfordring er at dere lider under Dunning-Kruger syndromet. Dere er uvitende, men forstår ikke selv hvorfor. Grunnen til det er at dere ikke forstår hva det er dere trenger å vite før dere begynner å synse og føle med husmorlogikken deres».

Kommentarer som dette kan være mer tilfeldige utslag av dårlig debattstil, men det kan heller ikke utelukkes at noen av dem som etterlater store mengder av kommentarer som dette, er motivert av bevegelser som den tyske.

Hvis man ser på ulike høyreradikale blogger i Norge, vil man også se klare tilfeller av å gå systematisk etter enkeltpersoner.

Hvis man ser på ulike høyreradikale blogger i Norge, vil man også se klare tilfeller av å gå systematisk etter enkeltpersoner. En av dem som har opplevd mest av dette det siste året, er trolig Sumaya Jirde Ali. Og hva med Helge Lurås’ kampanje på Resett mot Trine Skei Grande? Var også her en del av hensikten å slite ut henne med «enorme mengder» innlegg, og derav følgende hets i kommentarfeltet?

Uansett er det behov for årvåkenhet og beredskap mot denne typen taktikker.

 

Fotograf: Frøydis Skaug-Andersen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.