7 Dec 2017 |  - Ekstern skribent

7 Dec 2017 | 

Solidaritet mellom minoriteter

Jeg kan ikke sette ord på den skuffelsen jeg kjente på da jeg leste om muslimers holdninger til jøder.

Sumaya Jirde Ali

Jente født 1997 som er glad i ord.

Ekstern Skribent

Sumaya Jirde Ali

Jente født 1997 som er glad i ord.

Ekstern Skribent

Noen ord om HL-senterets, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, nyeste undersøkelse og rapport over holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017:

HL-senterets rapport er delt opp i ni hoveddeler hvor bl.a befolkningens holdninger til jøder, befolkningens holdninger til muslimer, jødenes holdning til muslimer og muslimers holdning til jøder kartlegges, samt mye mer.

Det gleder meg virkelig å lese at antisemittistiske holdninger i det norske samfunnet er mindre utbredt nå, enn da HL-senteret gjorde sin første undersøkelse i 2012. Det er også gledelig at andelen i befolkningen med fordommer mot jøder har gått ned fra 12,1% til 8,3%. Samtidig som andelen individer som overhodet ikke støtter negative påstander mot jøder, har økt fra 55% til hele 69% prosent.

Det gleder meg virkelig å lese at antisemittistiske holdninger i det norske samfunnet er mindre utbredt nå, enn da HL-senteret gjorde sin første undersøkelse i 2012.

Andre litt mindre hyggelige gladnyheter er at andelen som støtter påstander som ”verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser” har gått ned fra 19% til 13%, mens støtte til påstanden ”jøder ser på seg selv som bedre enn andre” har gått ned fra 26% til 18%. I rapporten forklares disse gladnyhetene med bl.a et endret offentlig klima, og større oppmerksomhet til antisemittisme som samfunnsproblem. Her mener jeg også, nevnes ikke i rapporten, at regjeringens handlingsplan mot antisemittisme (2016-2020) spiller en nøkkelrolle.

Jeg kan ikke sette ord på den skuffelsen jeg kjente på da jeg leste om muslimers holdninger til jøder. Vi muslimer, ja vi, er mer negative og fordomsfulle til jøder enn den generelle befolkningen. Israel og Midtøsten-konflikten nevnes som en faktor.

Det er urovekkende at hele 42% av undersøkelsens muslimer omfavner konspirasjonsteorier som “jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi”. 28% støtter påstanden “verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser”, mens 17% støtter oppfatningen om at jøder selv har skyld for at de blir forfulgt. I rapporten kommer det frem at dette gjelder hovedsakelig eldre muslimske menn med lav utdanning.

Tenk hvor flau og skamfull jeg ble over muslimers holdninger til jøder, da jeg leste om jøders holdninger mot muslimer. Det var noen negative tall, men det helhetlige bildet består av solidaritet og omtanke.

I rapporten står det: «Jødene ser også i større grad enn befolkningen at negative holdninger til muslimer er utbredt i Norge, og at muslimhets bør bekjempes. 87 prosent i det jødiske utvalget støtter påstanden at voldshandlinger mot muslimer er et «angrep på vårt samfunn», og 71 prosent mener at dette viser at hat mot muslimer har blitt et alvorlig problem i Europa.”

Det må bemerkes at det jødiske utvalget i undersøkelsen består av høyt utdannede individer. Utdannelse og mangelen på den er en viktig faktor.

Her tar jødene mer eller mindre til orde for en handlingsplan mot muslimhat. Jeg håper regjeringen lytter snart. Mange muslimer, meg inkl., er lei av å ta til orde for en handlingsplan mot muslimhat når det alltid faller på døve ører. Selvsagt også enkelte ører som bare ikke vil lytte.

Det minst overraskende i rapporten var den generelle befolkningens negative holdninger mot muslimer.

Det minst overraskende i rapporten var den generelle befolkningens negative holdninger mot muslimer. Som en som flere ganger har vært gjenstand for enkeltes muslimhat, ble jeg ikke overrasket, men forferdet: jeg visste ikke at det sto så ille til: “Samlet sett viser 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer. Hele 48 prosent av respondentene støtter påstanden «Muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets»; påstanden «Muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet» støttes av 42 prosent; 39 prosent støtter at «Muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur», og 31 prosent mener at «Muslimer ønsker å ta over Europa». Forholdsvis mange uttrykker også negative følelser og sosial avstand overfor muslimer. Det er 27,8 prosent som føler motvilje mot muslimer, og samlet sett 19,6 prosent som vil mislike å ha muslimer som naboer eller i vennekretsen.”

Det må sies: dette er urovekkende høye tall.

Jeg var på radio i går tidlig og snakket om rapporten. Etter at jeg var ferdig, bemerket programlederen fornøyd at jeg pratet mer på vegne av og om jøder, enn jeg gjorde for muslimer. Det er synd at vi er på et punkt hvor det blir sett på som noe unikt. Som minoritet mener jeg det bør være en selvfølge at man er solidarisk med andre minoriteter, det er ingen heltedåd. Men det er dessverre ingen selvfølge heller.

Ervin Kohn meldte at ingen muslimske ledere var til stede under lanseringen av rapporten. Dette er høyst kritikkverdig og skuffende for meg som troende muslim. Når du er en slik tung paraply-organisasjon som fungerer som mange norske muslimers ansikt uttad, Islamsk Råd Norge, hjelper det fint lite å skrive “antisemittiske og muslimfiendtlige holdninger må bekjempes” på Facebook. Dere skulle ha vært på lanseringen og tatt notater.

Antisemittismen i våre rekker er vi best skikket til å bekjempe selv

Og hvor var moskeene, andre interesseorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner? Tunge aktører som taler og representerer muslimer burde vært på lanseringen og allerede da fundert rundt mulige tiltak og løsninger for de urovekkende funnene. Antisemittismen i våre rekker er vi best skikket til å bekjempe selv.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.