18 Mar 2019 |  - Ekstern skribent

18 Mar 2019 | 

Stans returene nå!

Norges behandling av afghanske asylsøkere ødelegger unge liv.

Usman Khan

Ekstern Skribent

Usman Khan

Ekstern Skribent

Jeg anbefaler alle å se NRK Brennpunkts dokumentar om norsk asylpolitikk og returer til Afghanistan. Alle er enige i at Afghanistan er blitt farligere enn på lenge og at hovedstaden Kabul topper statistikken over antall sivile tap som følge av komplekse selvmordsangrep. Det er heller ikke bestridt at terrororganisasjoner har fått større fotfeste i flere deler av landet. Antall internt fordrevne er også økt med flere millioner, spesielt i hovedstaden.

Likevel mener norske myndigheter at afghanere kan returneres til Kabul, stikk i strid med anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Selv om det ikke er trygt i Kabul, når det altså ikke den norske terskelen for hva som anses som utrygt nok for asylsøkere.

Alt dette er provoserende, spesielt for oss som kjenner til mange av de enkelthistoriene som UDI og UNE avviser med den begrunnelsen at de ikke har et beskyttelsesbehov.

Det er provoserende å se unge liv bli ødelagt fordi norsk asylpolitikk har lagt seg på en ekstremt streng og urettferdig linje.

Det er også provoserende å se unge liv bli ødelagt fordi norsk asylpolitikk har lagt seg på en ekstremt streng og urettferdig linje, og ikke fordi disse unge menneskene manglet et beskyttelsesbehov. For hadde de ikke hatt et beskyttelsesbehov, hadde de ikke fått innvilget asyl i andre europeiske land, som er bundet av de samme internasjonale forpliktelsene som oss.

Da hadde ikke en ung gutt fra Ghazni fått asyl i Frankrike på kun to måneder, med begrunnelsen om at det er for utrygt for ham å reise tilbake, selv om norske myndigheter mente at det ikke var utrygt nok for ham å reise til Ghazni eller bli et tilfeldig offer for komplekse angrep og selvmordsangrep som en internflyktning i Kabul.

Det er ingenting å være stolt over når vi fører en ekstremt streng asylpolitikk som går på bekostning av rettighetene til mennesker på flukt. Det er heller en skam når tidligere justisministre hyller og deler Facebook-poster hvor verdenssamfunnet omtaler norsk asylpolitikk for verdens strengeste, med bilde av to barn som returneres til et av verdens farligste land å være barn.

Det er ingenting å være stolt over når vi fører en ekstremt streng asylpolitikk som går på bekostning av rettighetene til mennesker på flukt.

Det er en skam når våre folkevalgte tyr til urettferdige grep, på kanten med våre internasjonale forpliktelser, for å nekte mennesker på flukt asyl, når de bruker bistand som pressmiddel for å pushe fram farlige returavtaler, når de driver hestehandel med menneskeliv ved å inngå tredjelandsavtaler med land som internerer mennesker på flukt under inhumane forhold i skitne, farlige og stappfulle leire, der barn ned i tolv års alderen enten forsøker å skade seg selv eller tar sitt eget liv.

Da er det viktig at vi hever stemmen og sier fra at vi vil ha oss frabedt at politikere skal hviske bort Norges historie som et foregangsland for menneskerettigheter ved å føre en inhuman og urettferdig asylpolitikk!

 

Signer Redd Barnas opprop om stans i returer av barn til Afghanistan her!

 

Bilde: Fra “Øyne”, en serie bilder av unge, afghanske asylsøkere, av Knut Bry.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.