8 Sep 2021 |  - Ekstern skribent

8 Sep 2021 | 

Stem for kvitteringsordning!

Vi er drittlei av at våre offentlige tjenestemenn får oss til å føle oss utrygge i våre gater. Derfor er det enda viktigere, i år mer enn noen gang, å stemme inn partier som faktisk er for kvitteringsordningen.

Hersi Mohamud

Ekstern Skribent

Hersi Mohamud

Ekstern Skribent

Teksten ble opprinnelig fremført som en appell under et folkemøte i Bjølsenparken, og er gjengitt med tillatelse fra appellanten.

Jeg vil først starte med å takke for at jeg får til å ta del i dette flotte arrangementet, som er så ekstremt viktig, nå mer enn noen gang. Jeg antar at alle her nå kjenner til begrepet «etnisk profilering» og har en slags forståelse av hva det går ut på. OMOD, ved Akhenaton de Leon, satte begrepet på den politiske dagsorden for første gang i 1993 og fremmet forslaget om en kvitteringsordning til justisministeren noen år senere. For å sette det i perspektiv – jeg er født i 1999 så forslaget om kvitteringsordning er eldre enn meg, men har ennå ikke blitt vedtatt på stortinget. Det er litt merkelig det, når vi egentlig ikke spør om stort mer enn det vi allerede har lovfestet krav på. Politiet er pålagt å oppgi tjenestenummeret sitt til enhver som spør, så det vi ber om via kvitteringsordningen er egentlig bare å stedfeste kontrollen og årsaken for kontrollen og gi oss kvittering på det. En kvittering som sier når, hvor og hvorfor denne politibetjenten har kontrollert meg. Dessuten er vi i 2021, det må ikke være på papir. Det kan være så enkelt som en SMS, altså vi er ikke kravstore.

Jeg var i et møte med politidirektøren i fjor sammen med OMOD, hvor forslaget om kvitteringsordningen ble presentert for dem nok en gang, og da husker jeg at en av de fra politiet sa «Det er mye som skal til for å kunne få til et slikt register og vi har bare ikke teknologien for det ennå rett og slett med tanke på sikkerhet osv.». Og da sa jeg «men det kan da ikke være noe vanskeligere enn det Ruter gjør med sine kontroller på bussen og banen?» En annen ting jeg kom på nå, er jo at de hatt mer enn hele levetiden min så langt på å utvikle den teknologien hvis de ville.

De ble deretter bedt om å stille seg til veggs for å bli fotografert midt på restauranten foran alle kundene i mugshot-stil som to kriminelle.Det er viktig å merke seg at politiet ikke hadde noe profil på den mistenkte de lette etter på dette tidspunktet, likevel valgte de ut disse to svarte guttene som hovedmistenkte av alle på restauranten.

I 2018 utga Antirasistisk Senter en rapport som heter Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun med undertittelen en undersøkelse av opplevd rasisme blant ungdom. I kapittelet Offentlige eller private tjenestemenn står det som følger: “Av det totale utvalget vårt oppgir 8 prosent at de opplever å bli stoppet i tilfeldige kontroller regelmessig, noe som er ganske oppsiktsvekkende. Og hvis vi isolerer den andelen som oppga å være muslimer, stiger tallet over dem som opplever å bli stoppet regelmessig til 9,8 prosent. Og for den andelen av utvalget som oppga å være født av én eller to utenlandsfødte foreldre, er prosentandelen som opplever regelmessige kontroller 12,2 prosent; for de som oppga at de ikke er født i Norge, 13,2 prosent. Det er også et klart flertall av dem som krysset av for slike kontroller «ukentlig», som oppga at én eller begge foreldrene var født utenfor Norge.

Det samme året skjedde hendelsen med Sami og Emmanuel hvor de ble utsatt for såkalt tilfeldig kontroll på McDonalds på Grorud mens de spiste. Det var varslet om narkotikabruk utenfor Linderud senter, og når politi kom frem hadde flere biler kjørt bort, som igjen ble funnet i nærheten av Mcern Grorud. Jeg sier såkalt tilfeldig fordi av alle på restauranten valgte politiet å sjekke akkurat Sami og Emmanuel, som er to svarte gutter, og fire andre gutter som satt overfor dem, også med utenlandsk bakgrunn. Sami og Emmanuel ble bedt om å fremvise legitimasjon, og ble så tatt med inn på do for å bli ransaket for våpen uten å få en god forklaring på hvorfor. Man skulle tro kontrollen var ferdig der, men nei! De ble deretter bedt om å stille seg til veggs for å bli fotografert midt på restauranten foran alle kundene i mugshot-stil som to kriminelle. Det er viktig å merke seg at politiet ikke hadde noe profil på den mistenkte de lette etter på dette tidspunktet, likevel valgte de ut disse to svarte guttene som hovedmistenkte av alle på restauranten. VG lagde en artikkel om saken fordi Sami hadde skrevet om det på SoMe i etterkant, og fått mye støtte. I artikkelen sier leder for enhet Øst i Oslo politidistrikt, John Roger Lund til VG: “Hvis de opplevde oss som røffe og føler seg dårlig behandlet, så er politiet lei seg, men det kan være at betjentene på stedet ikke hadde tid til å gi god nok informasjon om hva som foregikk.”

HVORFOR skal det være så utrolig vanskelig å møte dem som helt vanlige ungdom med gjensidig respekt.

For en fin og genuin unnskyldning, så full av forståelse og medfølelse! Det er tydelig at politiet ikke forstår hvor belastende det er for minoritetsungdom å bli stoppet, mistenkeliggjort og urettferdig behandlet. Igjen og igjen, selv om deres egen forskning avslører at de bedriver etnisk profilering. I en artikkel fra september 2019 på Politforum.no, forteller PHS-forsker Randi Solhjell om hennes forskning på minoritetsungdom og deres opplevelse av politiet i Norden. I artikkelen står det at 121 ungdommer fra de fire nordiske landene ble intervjuet, de fleste gutter. Av disse var 85 født og oppvokst i Norden, mens resten hadde kommet til Norden da de var små. 111 av dem hadde bakgrunn fra Afrika og Asia. De rundt 30 norske minoritetsungdommene som ble intervjuet var fra Oslo sentrum, sør eller øst: “Nesten alle minoritetsguttene i studien fortalte at de hadde blitt stoppet av politiet, og at de ikke opplevde å få en god forklaring på hvorfor, sier Solhjell til Politiforum.”

Det samme viste jo ARS-rapporten fra året før, men spørsmålet er; har politiet endret denne praksisen etter disse funnene da? Nei. De operer på akkurat samme måte i dag som de gjorde da. En av ungdommene jeg jobber med på Agenda X har opplevd å bli kontrollert i nærområdet sitt nærmest religiøst. I løpet av en måned, har han opplevde å bli kontrollert totalt åtte ganger, og da hadde han ennå ikke fylt 18 engang. Siste gang han opplevde kontroll var 24.Juni 2021, da han og en kompis havnet på glattcelle og var der i 17 timer før de fikk snakket med foreldre og en advokat. I 18 timer var de der totalt, men de har til den den i dag ingen anelse om hvorfor de ble dratt inn og politiet har ikke gitt dem noe annen forklaring heller, annet enn et brev som sa at saken var henlagt. Dette er rutinen til politiet. Det handler om å vise autoritet og makt ovenfor ungdommene våre. HVORFOR skal det være så utrolig vanskelig å møte dem som helt vanlige ungdom med gjensidig respekt? Ikke med en “YO-YO hva skjer bror”- holdning og ikke med makt og autoritet som om de er beinharde og farlige kriminelle heller. Bare som helt vanlige ungdom, uten å mistenkeliggjøre dem før det motsatte er bevis.

Bare for å vise noen motsetninger: min kollega, som er en hvit dame med blondt hår og blå øyne har ALDRI opplevd kontroll i hele livet sitt. En annen kollega av meg, hvit mann, blondt hår og brune øyne, har kjørt bil i Oslos gater i ti år og aldri opplevd så mye en stikkontroll på veien, mens kompisen min Alan opplever stadig vekk å bli kontrollert og tatt promilletest av selv om han ikke drikker. I løpet av første uka etter at han fikk lappen ble han stoppet tre ganger. En gang ble han stoppet fordi han kjørte to runder i rundkjøringen. Senest forrige uke ble han stoppet på motorveien ved Brynseng og nok en gang tatt promilletest av. En annen kompis av meg, Zakka, har opplevd å bli kontrollert minst ti ganger siden han fikk lappet 21. september i fjor. Ene gangen ble han utsatt for kontroll i parkeringen foran blokka deres. Dette er alle hendelser vi tar snap av og ler av, men sannheten er at vi er drittlei. Vi er drittlei av at våre offentlige tjenestemenn får oss til å føle oss utrygge i våre gater. Vi er drittlei av politiets maktmisbruk. Vi er drittlei av å bli overrepresenterte i kriminalitetsstatistikken fordi politiet ikke loggfører alle gangene de trakasserer oss uten å finne noe på oss. Vi er drittlei av å være utpekte som mistenkelige og farlige hver gang vi stepper ut av døra. Vi er drittlei av å ikke bli hørt av de som sitter med makten på stortinget, som ikke kunne stått en dag i våre sko, men som likevel skal bestemme over hvordan vi skal ha det. Vi krever å kunne ferdes på våre gater uten å bli stoppet, sjekket og trakassert daglig. Derfor er det enda viktigere, i år mer enn noen gang, å stemme inn partier som faktisk er for kvitteringsordningen og holder sine løfter når de får makt. Sist gang forslaget om kvitteringsordningen var oppe i stortinget var 25.februar 2021, og da ble det nedstemt 80 mot 7. De partiene som stemte for var Rødt, SV og MDG.

 

Takk for meg!

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.