17 Sep 2019 |  - Ekstern skribent

17 Sep 2019 | 

Stuart Hall som kritisk teoretiker

Sindre Bangstad

Antropolog, forfatter av flere bøker, bl.a. "Hva er rasisme" (2015) og "Anders Breivik and the rise of islamophobia" (2014), forsker II ved Institutt for kirke-, religions- og liv...

Ekstern Skribent

Britisk-jamaicanske Stuart Hall (1932-2014) var en av de mest sentrale og innflytelsesrike postkoloniale tenkerne i sin samtid, og en skarp kritiker av rasisme, kolonialisme, imperienostalgi, høyrepopulisme og nyliberalisme i sin samtid. Han regnes som en av grunnleggerne av fagfeltet kulturstudier, og var professor ved University of Birmingham og Open University i Storbritannia.

Hall har satt spesielt sterke spor etter seg i sosiologi, medievitenskap og studier av “rase” og etnisitet. Etter hans død har det kommet ut en rekke titler av og med Stuart Hall, blant annet i en serie av hans samlede skrifter på Duke University Press.

Cappelen Damm publiserer i 2020 den første norske boktittelen av Hall på norsk noensinne i serien Cappelens Upopulære Skrifter. Det er boken ‘Rase, etnisitet og nasjon: et ulykksalig triangel’, basert på Halls W. E. B. Du Bois-forelesninger ved Harvard University i USA i 1994, som første gang ble utgitt av Harvard University Press i 2017.

Forsker I og styremedlem ved Antirasistisk Senter (ARS) Sindre Bangstad ved KIFO (Institutt for kirke, religion, og livssynsforskning) har skrevet forordet til denne første norske oversettelsen av Stuart Hall. Bangstad har også tatt initiativ til å invitere den amerikansk-jamaicanske professoren i antropologi ved Columbia University i New York og redaktøren for karibiske studietidsskriftet Small Axe, David Scott, til Norge for å fortelle om sitt mangeårige vennskap med Stuart Hall, og om sitt pågående arbeid med en intellektuell biografi om Hall på Litteraturhuset i Oslo (Wergelandssalen) tirsdag 15. oktober 2019 kl. 19-21.

Sindre Bangstad har også skrevet den første norske introduksjonen til Stuart Halls liv og virke, en artikkel som nå foreligger i Aschehoug-tidsskriftet Agora-Journal for Metafysisk Spekulasjons spesialnummer om “Kritisk teori fra Sør” (Agora 37 (3-4) 2019, s. 16-35). Bangstad argumenterer her blant annet for at Halls teorier om “rase” som en “flytende signifikant” og “rasetenkning” som et grunnleggende “meningssystem” som overskrider enhver erklæring om dens død som et uvitenskapelig sosialt konstrukt og ethvert forsøk på å erstatte “rase” med begreper som “etnisitet”, er et sentralt bidrag til å forstå rasismens evige tilbakekomst også i vår tid av “rasisme uten raser.”

Med tillatelse fra redaksjonen i Agora gjengis Bangstads essay fra siste utgave av Agora her i sin helhet: Stuart Hall som kritisk teoretiker.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.