30 Oct 2019 |  - Ekstern skribent

30 Oct 2019 | 

Takk, Arne Viste

Mennesker i Limbo

Ekstern Skribent

Arne Viste har gitt mennesker i limbo nytt håp. Håp om en bedre framtid der de av oss som ikke har fått opphold i Norge, men heller ikke har noe sted å returnere til, kan få lovlig arbeid.

Arne Viste har hjulpet mange av våre medlemmer til å tjene penger åpent og ærlig i vanlige norske bedrifter. Han har gitt oss mulighet til å delta i samfunnet, slik vi så gjerne ønsker. Han har gitt oss verdigheten tilbake.

Vi forstår ikke at han kan dømmes som en forbryter. Han er en hedersmann. Han har ønsket å hjelpe oss i den håpløse situasjonen mange av våre medlemmer befinner seg i. Vi håper at saken kan prøves på nytt.

Han har gitt oss verdigheten tilbake.

Samtidig ber vi nå politikere om å ta initiativ som vil ta bort enhver tvil om at vi som ofte kalles «lengeværende, ureturnerbare asylsøkere» kan få mulighet til livsunderhold gjennom arbeid.

Og vi ber folk av god vilje støtte opp om Arne Viste også gjennom en av innsamlingsaksjonene som nå foregår, for eksempel gjennom den kirkelige paraplyorganisasjonen, Norges Kristne Råd: Vipps #93846 eller konto 3000.30.49074.

Aster Tewelde, Hashmat Baharian, Hana Teshome, Jalal Alimouradi, Nasim Alimoradi, Sonja Baardsen, Tor B Jørgensen, Arya Kalher, Amirhosein Hoseinzadeh, Sirwan Barzigar, Trude Hellesø.

Styremedlemmer i Mennesker i Limbo Oslo, 28.10.2019

Foto: Petter Mejlænder

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.