6 Mar 2018 |  - Ekstern skribent

6 Mar 2018 | 

Vaksine mot rasisme

Evy Ellingvåg

Nestleder i Foreningen av tolvte januar, en liten menneskerettighetsorganisasjon som er opptatt av rettssikkerhet for flyktninger og asylsøkere. https://tolvtejanuar.org

Diskut...

Ekstern Skribent

Vaksinemotstandere er ikke farlige enkeltvis. En kan hevde at de selv kan bestemme hva de tror er bra å putte i kroppen sin og ikke, med en viss rett. Sånn er det med rasister også, de er ikke farlige enkeltvis, og hver av dem kan med en viss rett hevde at de har lov å ha meninger på siden av saklighet og vitenskap. Det er lov å synse.

Men når vaksinemotstand får lov å bre om seg, skjer det noe med flokk-immuniteten. Vi får plutselige utbrudd av meslinger der meslinger ikke har forekommet i generasjoner. Meslinger er vel ikke farlig, hevder du. Før gikk vi på besøk til hverandre for å bli smittet så vi kunne bli ferdig med det. Det er jo riktig. Det var heller ikke de som ellers hadde god helse, et varmt hjem og febernedsettende som bukka under for meslingene. Det var de som allerede hadde nedsatt helse, nedsatt immunforsvar og babyer som enda lå i magen som ble rammet tyngst. Spontanaborter, lungebetennelser, hjernehinnebetennelser og ørebetennelser er følgetilstander til meslingene.

Gruppeimmunitet mot rasisme, religionshat eller kjønnsdiskriminering er kanskje utopi. Det er likevel en utopi vi behøver, hver og en av oss.

Altså ble det utviklet vaksine, slik at vi skulle gi meslingene harde kår og sørge for at færre ble rammet av følgetilstander og konsekvenser av sykdommen.

Vaksinen virker så godt fordi vi er så mange som er vaksinert. Når folk slutter å vaksinere seg og barna sine, og begynner å lese alternative konspirasjonsfakta om vaksinering og Big Pharma, gjør de ikke bare noe med seg selv og egne barn. De gjør noe med gruppeimmuniteten.

Blant oss finnes det fremdeles folk med lavere immunforsvar, som kanskje ikke kan ta vaksine. Folk som er så syke at de ikke tåler å ta vaksine oppå det de allerede har. Folk som trenger at vi er beskyttet, så meslinger og polio har lengre vei fram til et offer.

Det er de som trenger gruppeimmuniteten. Det er de som trenger at vi vaksinerer oss alle sammen, så meslinger og polio ikke finner smittebærere å bli fraktet med.

Menneskerettighetene er vaksinen mot rasisme. Det krever dessverre litt mer av oss å vaksinere oss mot rasisme enn å vaksinere oss mot meslinger, men det er like viktig.

For å oppnå immunitet, bør man lese Verdenserklæringen om menneskerettigheter (FNs konvensjon) og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og bruke litt tid på å spørre seg selv hvorfor akkurat disse artiklene er tatt med, og hvorfor de er formulert akkurat sånn. Hva er det de skal beskytte, og hvorfor er det viktig at dette beskyttes?

Menneskerettighetene er vaksinen mot rasisme. Det krever dessverre litt mer av oss å vaksinere oss mot rasisme enn å vaksinere oss mot meslinger, men det er like viktig.

Jo færre av oss som har et eierforhold til og en identifikasjon med menneskerettighetene og deres innhold, jo flere av oss blir sårbare for å være smittebærere for rasisme, misogyni og religionshat.

Jo flere som blir smittebærere, jo kortere vei er det for rasismen å finne én og annen som ikke har orket å ta inn over seg at menneskerettigheter er rettigheter som hver av oss, som individer, er bærere av i kraft av å være menneske. Uansett opprinnelse, religion eller kjønn.

Jeg oppfordrer alle til å vaksinere seg. Jeg oppfordrer alle til å sette seg ned og lese igjennom de universelle menneskerettighetene og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Kanskje får du lyst til å tenke litt på tiden disse var skrevet i, i bakevjen av to kriger som hadde vist til overmål hva som skjer når vi ikke har konsensus om menneskets rettigheter. Kanskje får du lyst til å tenke litt på hvorfor de er skrevet akkurat som de er skrevet.

Men når vaksinemotstand får lov å bre om seg, skjer det noe med flokk-immuniteten.

Gruppeimmunitet mot rasisme, religionshat eller kjønnsdiskriminering er kanskje utopi. Det er likevel en utopi vi behøver, hver og en av oss.

En gang var det en utopi at man kunne utrydde kopper. Vaksinering sørget for at det ikke lenger er en utopi.

(PS: Damen på bildet er Eleonore Roosevelt. En sentral pådriver for i det hele tatt å få verdenserklæringen på plass. )

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.