3 Mar 2020 |  - Ekstern skribent

3 Mar 2020 | 

Vi må forsvare asylinstituttet

FrP har foreslått å avvikle asylinstituttet. Tvert om: Vi må ta imot flyktninger fra Hellas.

Anders Sørlien

Ekstern Skribent

Anders Sørlien

Ekstern Skribent

Fremskrittspartiet frykter en ny strøm av migranter og flyktninger på vei fra Tyrkia til Hellas og Europa, og foreslår ulike tiltak i Stortinget for å stoppe dette. Blant annet foreslår de at flyktninger som har oppholdt seg i Tyrkia ikke skal få asylsøknaden sin behandlet i Norge.

Vi foreslår at dersom flyktningene kommer fra Tyrkia, og ikke har vært forfulgt i Tyrkia, så har de ikke rett til å få asylsøknaden behandlet her i Norge, sier Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim.

Også Høyres innvandringspolitiske talsmann, Ove Trellevik, virker å være positiv og sier at «forslaget er relevant i forhold til dagens situasjon. Flyktningene kommer fra et trygt land, Tyrkia, og av den grunn burde asylsøknaden være behandlet der».

Selv om Tyrkia har underskrevet Flyktningkonvensjonen, så har de kun skrevet under på at den gjelder europeiske borgere.

Vel, hadde det bare vært så enkelt. Selv om Tyrkia har underskrevet Flyktningkonvensjonen, så har de kun skrevet under på at den gjelder europeiske borgere. Det betyr at det er kun personer fra Europa som kan søke asyl i Tyrkia, og at ingen fra Afrika og Asia – inkludert Syria – kan søke beskyttelse og få flyktningstatus i landet, som gir dem rettigheter til utdanning, arbeid og reise.

Frp foreslår med andre ord å avvikle asylinstituttet, undergrave Flyktningkonvensjonen og frata mennesker på flukt en anerkjent status.

Det er allerede omlag 3,6 millioner flyktninger i Tyrkia, som dermed er det landet i verden med flest flyktninger. Nå frykter de en ny bølge av flyktninger, da nær én million mennesker befinner seg ved grensen mellom Syria og Tyrkia som følge av offensiven i Idlib-provinsen.

Tyrkia sliter med høy arbeidsledighet og syriske flyktninger får ikke arbeidstillatelse. 80 prosent av syriske barn i Tyrkia går ikke på skole. Mange reiser derfor videre i håp om å finne en jobb og sikre barna skolegang og en framtid. Slik også du og jeg mest sannsynlig også ville ha gjort i en lignende situasjon.

80 prosent av syriske barn i Tyrkia går ikke på skole.

Og til påstanden til Trellevik om at Tyrkia er et trygt land. Vel, det kan sikkert diskuteres, men av alle som søkte asyl i Norge i 2018 og 2019, så kommer klart flest fra Tyrkia, og 95 prosent av dem som fikk behandlet asylsøknaden sin i fjor, fikk positivt svar.

Jeg håper derfor Stortinget avviser dette forslaget, og heller benytter anledningen til å avlaste land som Tyrkia og Hellas, som allerede har sprengt kapasitet og ikke er i stand til å ta klare dette uten at flere land, Norge inkludert, tar sin del av ansvaret.

Kun på den måten løses denne krisen, som tross alt indirekte er vårt ansvar all den tid vi er med på å holde grensene stengt og nekte flyktninger sin grunnleggende rett til å søke asyl.

Norge har både råd, kompetanse og kapasitet til å bidra – også ved å ta imot flyktninger og behandle deres asylsøknader her i asylmottak som står i fare for å bli lagt ned.

Både Finland, Serbia og Frankrike har sagt at de vil ta en kvote fra Hellas for å avlaste dem. Bystyret i Trondheim har med stort flertall vedtatt at de ønsker å ta imot barn fra flyktningleirene i Hellas. Det samme har Stavanger og Vågan kommune gjort.

Norge har både råd, kompetanse og kapasitet til å bidra.

Når forslaget til Frp om å avvikle asylinstituttet og undergrave Flyktningkonvensjonen skal opp til debatt på Stortinget, håper jeg flertallet ser behovet for å forsvare nettopp disse rettighetene og heller går foran og viser solidaritet med våre naboer lenger sør.

 

Foto: Knut Bry, fra Moria.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.