26 Mar 2020 |  - Ekstern skribent

26 Mar 2020 | 

Vi må være årvåkne

Mens verden er opptatt av korona-krisen, herjer en fascistisk bevegelse i India.

Ali Chishti

Ekstern Skribent

Ali Chishti

Ekstern Skribent

21. mars er FNs dag mot rasisme. På grunn av koronaviruset har vi avlyst den planlagte markeringen foran Stortinget. Appellene blir i stedet publisert her. Nedenfor er appellen Ali Chishti skulle ha framført.

Rundt oss vekkes naturen til live igjen etter en lang vinters dvale. Nye, grønne skudd, stikker frem blant visne kvister. Reder bygges i trærne. Våren er her. Den bringer med seg håp om en ny start. Om at vi kan begynne på nytt. At livets sirkel går videre.

Samtidig herjer en farlig pandemi, et virusutbrudd som sakte, men sikkert sprer seg over hele verden.

Et virus som ikke diskriminerer, men kan ramme oss alle. Noen vil rammes hardere enn andre. Da er det bare vår medmenneskelighet og empati som vil kunne hjelpe.

Dette er det dystre bakteppet for markeringen av FN-dagen mot rasisme. På grunn av smittefare, kan vi ikke møtes på gatene og demonstrere i fellesskap, eller ha arrangementer og seminarer.

Men vi kan møtes i den digitale verden, og motivere hverandre til å ta kampen mot rasisme, hvor enn vi kan, hvor enn vi ser rasisme og urettferdighet og hvor enn makthavere ignorerer eller til og med selv er pådrivere for rasisme.

Tusenvis av mennesker er drevet på flukt, som følge av de stadig mer brutale og ekstreme hindunasjonalistiske angrepene.

Mens verden er opptatt av korona-krisen, herjer en fascistisk bevegelse i India. Lynsjemobber har målrettet angrepet muslimske nabolag, med politiets velsignelse. Tusenvis av mennesker er drevet på flukt, som følge av de stadig mer brutale og ekstreme hindunasjonalistiske angrepene. Ideologisk beslektet og inspirert av nazismens ideer om rasens og kulturens renhet, og viktigheten av å beskytte denne renheten for enhver pris.

Det som gjør situasjonen i India særdeles alvorlig, er at denne rasistiske ideologien har støtte helt opp i regjeringspartiet BJP og statsminister Narendra Modi, og fordi India er på god vei til å bli en stormakt – så er det ingen som setter foten ned.

Dette viser at selv om vi gang på gang har sverget – aldri mer – aldri igjen, så gjentar historien seg.

Akkurat nå sitter en million uighurer i kinesiske konsentrasjonsleire, uten annen grunn enn at de tilhører en etnisk og religiøs minoritet. Igjen er det ingen som snakker om sanksjoner eller reaksjoner mot Kina, fordi vi har med en stormakt å gjøre.

Det er det kampen mot rasisme handler om. Om nestekjærlighet, rettferdighet og frihet.

Det er det som gjør stormakter til nettopp stormakter, de kan gjøre hva de vil, uten at menneskerettighetskonvensjoner og internasjonalt press kan hindre dem.

Det kan føles nytteløst å ta opp kampen mot nasjoner og bevegelser, som er så store og mektige. Men vi har klart det før. Og derfor må vi tro at vi kan klare det igjen.

Kampen for menneskeverd og frihet fra rasisme og diskriminering, er ikke en hobby eller fritidssyssel, det er et livssyn – et perspektiv og tilnærmelse til menneskeheten som et fellesskap, som poeten Saadi beskrev: som et legeme, hvor hele kroppen lider hvis en kroppsdel har det vondt.

Det er det kampen mot rasisme handler om. Om nestekjærlighet, rettferdighet og frihet. Å være antirasist bør være like naturlig som å puste. Fordi det handler om bare om at vi alle er mennesker, i samme båt.

Det verste vi kan gjøre, er å tro det ikke nytter at hver enkelt av oss engasjerer oss.

Noe vi blir smertelig påminnet om nå som koronaviruset truer oss. Og mens vi her i Norge, mest sannsynlig vil klare å komme oss gjennom denne krisen, må vi ikke glemme at slike kriser ofte blir svært beleilige som skalkeskjul for å skjerpe grepet om befolkningen og innskrenke demokratiet, og skjule undertrykking av minoriteter og flyktninger. Her må vi være ekstra årvåkne i tiden som kommer.

Så la oss love hverandre at vi forsterker kampen mot all rasisme og urettferdighet. Mens våren fødes på ny, lover vi hverandre å stå opp for menneskeverd i både ord og handling. Kampen mot rasisme revitaliseres gjennom oss, og jo flere vi er, jo sterkere er vi. Det verste vi kan gjøre, er å tro det ikke nytter at hver enkelt av oss engasjerer oss. Sammen blir vi mange. Sammen kan vi løfte kraften av kjærlighet.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.