8 Jan 2021 |  - Ekstern skribent

8 Jan 2021 | 

Yemane Teferi, hans liv og hans død

Yemane Teferi tilbrakte 25 år av sitt liv på asylmottak

Arne Viste

Ekstern Skribent

Arne Viste

Ekstern Skribent

Yemane flyktet fra Eritrea på 1970-tallet. Deretter tilbrakte han det meste av livet i omskiftelig eksil. I tenårene opptrådte han som kurer for en geriljagruppe som kjempet mot datidens marxistiske diktatur, men som også er en konkurrent til geriljagruppen som utgjør dagens diktatur. På 70-tallet ble titusenvis av etiopiere og eritreere (kanskje flere hundre tusen) som kjempet mot marxistdiktaturet myrdet under politiske utrenskninger under den såkalte «Røde terroren». Da Yemane ble avslørt, måtte han flykte fra landet.

Yemane ville ikke returnere frivillig til Eritrea. Rapporter fra ulike internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner omtaler soningsforholdene i eritreiske fengsler og forvaringssteder som umenneskelige. Mange kilder forteller om tortur. Beskrivelsene gir et inntrykk av voktere med manglende kunnskaper om fangebehandling: Streng disiplin ved bruk av vold, manglende rettsikkerhet, dårlige sanitære forhold, overbefolkning og begrenset med mat. I motsetning til mange andre afrikanske land hvor soningsforholdene også er svært dårlige, gis utenforstående ikke tilgang til fengsler og forvaringssteder i Eritrea.

Norge har ikke utleveringsavtale med Eritrea. Yemane ble derfor sittende på asylmottak som ureturnerbar asylsøker i totalt 25 år.  Under overskriften “Sultes ut av landet”, skriver VG følgende den 29.01.2012:

For å fylle dagene går Teferi ofte på tur. Flere ganger har han spasert de 20 kilometerne til Førde, og tilbake til mottaket igjen. – Jeg må ut for å snakke med naturen. Jeg prøver å glemme, og håper at det kanskje vil komme en bedre dag i morgen. Han bruker også mye tid på å lese. Bibelen og historiske bøker er blant favorittene. – Jeg leser for ikke å bli gal i hodet. Bibelen hjelper meg mye, den gir meg håp.

Bømlo-nytt snakket med ham noen måneder før han døde:

“Han levde framleis i håpet om å kunne starta på eit verdig liv. Han var mykje trist og sleit med dårleg helse, fortalde han. Takka vera omsorgsfulle personar på Moster, vart ikkje alle dagar like og han hadde nokon å besøkja og koma heim til på julaftan og elles.”

Rett etter nyttår fikk han plutselig et anfall, og døde.

8. januar hvert år er Yemane-dagen. Vi minnes Yemane Teferi som døde 8. januar 2016 etter 25 år i passivitet på asylmottak som ureturnerbar asylsøker. Dette er leserinnlegg 5 av 5 som er tilegnet minnet om ham.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.