25 May 2022 | 

25 May 2022 | 

Endring i ledelsen

Linda Tinuke Strandmyr fratrer stillingen som daglig leder ved Antirasistisk Senter. Hatem Ben Mansour er konstituert som daglig leder.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Linda har i praksis ledet Senteret siden september 2021, og tiltrådte formelt som daglig leder 1. januar 2022. Den 8. mai informerte hun styreleder om at hun fratrer stillingen  av personlige årsaker. Hatem ble ansatt som nestleder og tiltrådte 1. februar 2022. Antirasistisk Senter ønsker Linda lykke til videre, og vil takke henne for at hun som nestleder trådte inn i som daglig leder i september 2021, har holdt tømmene gjennom en omorganisering, og samtidig nådd bredt ut som en tydelig antirasistisk stemme

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.