17 Jun 2020 |  - Ekstern skribent

17 Jun 2020 | 

Engasjert mot rasisme men lei avsporende debatter?

Dette kan du gjøre for å bidra til endring.

Linda Noor

Ekstern Skribent

Linda Noor

Ekstern Skribent

Politisk

Kontakt politikere! Skriv e-poster, skriv til ansvarlige politikere lokalt eller nasjonalt og be de prioritere kampen mot rasisme og løfte mangfold.

Tips: Kontakt gjerne yngre politikere og utarbeid et kortfattet notat på maks én side om det du vil ta opp.

Meld deg inn i et parti eller engasjer deg frivillig i en organisasjon og påvirk politisk via den.

Be partiet ditt støtte innføring av kvitteringsordning ved rutinekontroll av politiet.

Be partiet ditt ha et eget antirasistisk manifest i sitt programarbeid.

Følg opp den nasjonale handlingsplanen mot rasisme og hold myndighetene ansvarlige.

Etterlys lokale handlingsplaner mot rasisme på ditt hjemsted. Ta initiativ til mangfoldsutvalg i ditt nærmiljø som kan jobbe systematisk med lokale utfordringer. Hvis det allerede eksisterer, tilby deg å bidra.

Biblioteker

Be bibliotekene sette frem litteratur som omhandler rasisme. Spør om bibliotekene vil være med og arrangere dialogmøter om rasisme.

Arbeidsplassen

Oppsøk ledere og HR-ansvarlige på din arbeidsplass og snakk med dem om hvordan arbeidsplassen kan bli bedre på forebygging av rasisme og diskriminering og styrke rekruttering av mangfold på ALLE nivåer i arbeidsplassen.

Fagforeninger og næringslivsorganisasjoner er det særlig viktig å utfordre på manglende mangfold. Send eposter, ta noen telefoner. Be om et møte. Tips journalister.
Har du en eller annen form for lederrolle, da har DU et ekstra stort ansvar for å fremme en antirasistisk kultur.

Er du i posisjon til å invitere og booke foredrags-/kursholdere, paneldeltakere osv. Praktiser ALLTID mangfoldig representasjon.
Obs: IKKE tenk at mangfold dekkes kun av et kulturelt innslag.

Familie og venner

Si alltid ifra hvis noen i familien eller venneflokken opptrer rasistisk. Ta stilling og vis at det IKKE er greit!

Barnehage og skole

Forsikre deg om at barnehagen og skolen gjør et bra forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering, og tar alle tilfeller av erfart rasisme blant barn og unge på alvor.

Følg med på at det er mangfold i læremateriellet og tilby å bistå med å skaffe bøker og leker som viser mangfold.

Business

Støtt og anbefal mangfoldige bedrifter og leverandører.

Kunst og media

Støtt og etterlys mer mangfold i norsk kulturtilbud.

Etterlys mer mangfold i norske mediehus og særlig redaksjoner. Minn journalister på å ikke bare oppsøke minoriteter som kilder i «minoritetssaker», men også i alle typer saker.

Delta på arrangementer som fremmer mangfold og har god representasjon blant sine deltakere. Skriv til arrangører som ikke er bevisste på viktigheten av mangfold og gi tips om gode stemmer.

Alle kan gjøre litt mer og litt bedre enn det de allerede gjør i dag. Hold bevegelsen levende og spre den der DU kan påvirke! 

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.