26 Jan 2016 | 

Ensidig kritikk av asyl­journalistikken

“For ordens skyld: Det er altså ikke slik at makten ikke kommer til orde i offentligheten. Makten er landets regjering. De er mektige, de er taleføre, og de trenger stort sett bare å plukke opp telefonen, så får de en helside. Når man leser Akerhaug, får man nærmest inntrykk av at det er de som er den svake parten,” skriver Rune Berglund Steen i et svar til Lars Akerhaug i Journalisten.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.