30 Aug 2016 | 

Eskil Pedersen ny styreleder i Antirasistisk Senter

Eskil Pedersen er enstemmig valgt til ny styreleder i Antirasistisk Senter. Pedersen er tidligere leder av AUF gjennom flere år, nå kommunikasjonssjef i Nortura og medlem av Oslo bystyre.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

– Vi lever i en urolig verden og dessverre ser vi for mange eksempler på rasisme og hat, også her hjemme i Norge. Vi må fortsette å stå opp for at menneskeverdet gjelder alle. Antirasistisk Senter gjør en svært viktig jobb for å bekjempe rasisme og diskriminering. Jeg gleder meg til å gi mitt bidrag til å utvikle en sterk organisasjon videre, uttaler Pedersen.

Eskil Pedersen erstatter Martha Skretteberg, som har vært styreleder siden 2013. Skretteberg er til daglig generalsekretær i Caritas Norge og styremedlem i Caritas Europa. Skretteberg har nylig fått ansvaret for å koordinere Caritas’ humanitære innsats overfor flyktninger i Europa.

– Det har vært en glede å være med på å videreutvikle en viktig organisasjon som er preget av både høy kompetanse og sterkt engasjement. Det er trist å gå av som styreleder, men i tiden framover vil Caritas’ innsats i dagens flyktningsituasjon kreve alt jeg har å gi. Jeg ønsker Antirasistisk Senter og den nye styrelederen lykke til videre med arbeid som i vår tid bare blir viktigere, uttaler Skretteberg.

– Vi ønsker å takke Martha Skretteberg for fremragende ledelse, og ser samtidig fram til samarbeidet med Eskil Pedersen, uttaler Rune Berglund Steen, daglig leder ved Antirasistisk Senter.

Antirasistisk Senter har en stab på 15 personer, fordelt på fagpolitisk ledelse, et rådgivningskontor og ungdomsavdelingene Agenda X og JobbX.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.