24 Feb 2016 | 

Et liv som “ulovlig”

Yemane tilbrakte de siste leveårene uten tro på framtida, uten håp. På et seminar i november sa han at han ikke kjente seg som en ulovlig bare i Norge, men på hele planeten. Han trengte en annen planet.

Der Yemane er nå, er det ingen illegale.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.