14 Jul 2014 | 

Et mangfoldig samfunn er et mer produktivt og lønnsomt samfunn

Toleranse og pluralisme. Ervin Kohn skriver om verdien av annerledeshet.

Anne Marie Mollen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.