2 Dec 2015 | 

Et uferdig flyktningsystem

“Enn så lenge er det asylsystemet som så mange nordmenn nå klager over, imidlertid det eneste systemet som faktisk har vært i stand til å trekke flyktninger ut av den absolutte rettsløshet. Man kan raskt komme i skade for å ta lett på dette når man selv lever i velstand og trygghet,” skriver Rune Berglund Steen i Dagsavisen Nye meninger.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.