10 Aug 2020 | 

Ett år siden drapet og terrorangrepet

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

I dag er det ett år siden drapet på 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, og ett år siden to eldre menn stanset terroristen i å begå flere drap under terrorangrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum.

I løpet av det året som har gått, har vi blitt kjent med terroristens høyreekstreme og nazistiske overbevisninger. Vi har blitt kjent med at han ønsket å bli medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen. Vi har blitt kjent med hvordan han ble radikalisert, uten at noen lyktes i å gripe inn.

Vi har blitt kjent med hvordan Johanne Zhangjia levde i frykt for sin stebror. Vi har blitt kjent med hvordan hun så hatet vokse fram i ham. Vi har blitt kjent med hvor ytterst brutalt hun ble drept, bare 17 år gammel.

Terroristen har blitt dømt til 21 års forvaring.

I løpet av året som har gått, har mange med minoritetsbakgrunn stått fram og fortalt om sine opplevelser med rasisme. Drapet på George Floyd i USA utløste reaksjoner verden over. Mange tok på seg byrden med å dele krevende erfaringer. Det store spørsmålet gjenstår – om det faktisk vil forandre noe.

I løpet av året har evalueringsutvalget som blant annet vurderte PSTs kommunikasjon om det økte trusselbildet og politiets operative innsats, konkludert på at det hadde vært flere grunnleggende mangler, selv flere år etter 22. juli-kommisjonens omfattende gjennomgang og kritikk.

Samtidig har Agder lagmannsrett bestemt at hatet som formidles av et hakekors, ikke er rettet mot noen spesiell gruppe, og derfor trolig kan brukes noenlunde fritt i Norge.

Olso politidistrikt har også henlagt vår anmeldelse av nettsiden og det politiske programmet til Den nordiske motstandsbevegelsen, blant annet punktet om at man bør genetisk teste mange mennesker for å identifisere “rasefremmede” og deretter utvise dem. Henleggelsen skjedde i september, kort tid etter terrorangrepet som var motivert av det samme hatet.

Kampen mot rasisme – selv mot det verste hatet – er langt fra vunnet.

I dag møtes vi foran Stortinget klokka 16.30-18.30 for å minnes Johanne Zhangjia, og gjenta vårt løfte om å fortsette kampen mot rasisme. Du kan komme når du vil i dette tidsrommet.

Kom og legg ned en blomst, heng opp et minne (en tanke, et bilde, noen ord, et dikt, en tegning e.l.) i minnetreet, snakk med en medadoptert, bli kjent med noen andre som også har lovet å kjempe videre og ikke glemme. Alt som henges opp i minnetreet, vil bli tatt vare på, fotografert, arkivert og vist frem ved en senere anledning. Du kan være anonym om du ønsker det. Du kan også delta digitalt ved å sjekke inn i arrangementet på FB, legge ut et bilde, en video eller noen ord i selve arrangementet. Husk smittevern!

Vi hedrer heltene fra angrepet på moskeen, Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal.

Vi minnes Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Vi fortsetter kampen.

 

Foto: Ivar Kvistum

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.