25 Aug 2017 | 

Etter Kristiansand og Charlottesville

Nazisters rett til å demonstrere i norske gater er ikke en lakmustest på om man er for eller imot ytringsfriheten.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.