5 Sep 2014 | 

Etterlyser justisministeren

Rune Berglund Steen mener justisministeren bør prioritere hatkriminalitet høyere. I et intervju med Vårt Land (papirutgaven) 5. september sier Berglund Steen at justisministeren bør gi klare direktiver til politiet over hele landet om å prioritere hatkrim.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Rune Berglund Steen, leder i Antirastisisk Senter, mener justisministeren må prioritere arbeidet med hatkriminalitet.

 

Antirasistisk Senter mener jus­tisminister Anders Anundsen (Frp) må gi politiet tydelig be­skjed om å prioritere hatkrimi­nalitet. Leder Rune Berglund Steen sier han mistenker stats­råden for å ha hatkrim litt nede på listen over viktige politi­ oppgaver.

–For oss ser det ut som at de overordnede, nasjonale initia­tivene per i dag mangler. Riks­ advokatens engasjement er selv­sagt viktig, og det gjøres godt arbeid lokalt i Oslo. Men skal man komme dette til livs, trengs tydelig politisk ledelse. Hvor er den? spør Berglund Steen, og legger til:

–      Hva vil justisministeren gjøre i arbeidet mot hatkriminalitet? I vår la Solberg­regjeringen fram en handlingsplan mot ra­dikalisering og voldelig ekstre­misme. Antirasistisk Senter ko­bler denne sammen med politi­ets vilje og evne til å møte hat­kriminalitet.

– Hatkriminalitet vil – ikke alltid, men i mange tilfeller – utgå nettopp fra personer som i større eller mindre grad er ra­dikaliserte, være seg på høyreek­strem eller islamistisk fløy, sier Berglund Steen.

Han mener derfor at arbei­det med hatkrim må priorite­res langt sterkere av Justisde­partementets politiske ledelse enn det tilfelle er i dag.

Justisdepartementet opplyste i går at justisminister Anundsen ikke hadde anledning til å svare på Vårt Lands spørsmål.

 

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.