6 Nov 2014 | 

Fagseminar om omgjøringsbegjæringer

Anne Marie Mollen

Skribent

Onsdag 26. november klokken 18.00 ønsker NOAS, Palestinerleir og Antirasistisk Senter velkommen til et fagseminar om omgjøringsbegjæringer. Seminaret vil spesielt ta for seg omgjøringsbegjæringer for lengeværende barn og omgjøringsbegjæringer i beskyttelsessaker.

Det skrives årlig et stort antall omgjøringsbegjæringer. Det store flertallet avvises av Utlendingsnemnda, men en nokså høy andel blir innvilget, enten på grunn av nye forhold eller fordi Utlendingsnemnda blir overbevist om at saken bør ses på en annen måte.Omgjøringsbegjæringer kan være et viktig instrument for å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet. For lengeværende barn er det en forutsetning at det skrives en omgjøringsbegjæring hvis de skal få sine rettigheter oppfylt. Hva er gode råd for utarbeidelsen av omgjøringsbegjæringer, både med tanke på utforming, innhold og argumentasjon?

Vi ser også at det sendes inn et ikke ubetydelig antall svakt begrunnede omgjøringsbegjæringer, noe som i verste fall kan bidra til å underminere ordningen. Vi vil derfor også sette fokus på når kan det være riktig å sende en omgjøringsbegjæring, og når det ikke er riktig.

I seminaret ønsker vi både å dele erfaringer og å åpne for samtale og diskusjon.

Sted: Antirasistisk Senter, Storgata 25, sjette etasje.

Ingen påmelding. Vel møtt!

 

Program

18.00: Velkomst

18.05: Omgjøringsbegjæringer: Perspektiv fra begge sider av bordet. Karstein Egeland, advokat, tidl. nemndleder i Utlendingsnemnda

18.30: Omgjøringsbegjæringer i praksis: Når kan det være grunnlag for å sende en begjæring, og når er det ikke riktig? Ved Jon Ole Martinsen, rådgiver, NOAS og Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk senter

19:00: Pause

19.15: Omgjøringsbegjæringer i praksis: form, innhold og begrunnelse i begjæringene. Ved Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen

20.15: Spørsmål og samtale

20.45: Slutt

 

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.