21 Nov 2014 | 

Fakkeltog mot vold mot kvinner

Anne Marie Mollen

Skribent

Møt opp i fakkeltog tirsdag 25. november kl. 17.00 fra Jernbanetorget til Stortinget for å markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner!

Menns vold – kvinners byrde?

• 856 personer i Norge lever i dag på kode 6 – i skjul for både myndigheter og sin egen familie. Byrdene de sitter igjen med kjennes som en påført straff.
• Mange hundre kvinner og barn må hvert år bære byrden når de må flykte fra sine hjem til et krisesenter for å redde liv og helse.
• Kvinner på flukt lever i konstant frykt for sine liv. De fratas retten til liv i frihet og sikkerhet, retten til å delta i samfunnet og retten til arbeid og økonomisk selvstendighet.
• Frykt for vold og voldtekt begrenser kvinners bevegelses– og handlingsfrihet, og er en trussel mot kvinners grunnleggende menneskerettigheter.
• Vold mot kvinner er et omfattende samfunns- og helseproblem og et ansvar som myndighetene må ta på alvor. Systemet som skal beskytte kvinner på flukt strekker ikke til.
• I krigsområder er seksualisert vold mot kvinner ofte et ledd i krigshandlingene.

Vold mot kvinner er et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Kvinner er lei av å bære byrden for menns vold, nå krever vi handling!

Appeller ved: Liv Tørres (Norsk Folkehjelp), Ingunn Gjerstad (SV), Tina Bru (H), Fakhra Salimi (Mirasenteret), Ane Stø (Ottar)

Arrangører: Oslo Kvinnesaksforening, Oslo SV, Krisesentersekretariatet, Kvinnegruppa Ottar, Mirasenteret, Oslo Senterkvinner, Oslo SP, Oslo Venstre, Oslo AUF, JURK, Norges Kvinnelobby, Kvinnefronten, Rødt Oslo, Norges Kristne Råd, FOKUS, Oslo SU, Rød Ungdom, Oslo Høyres kvinneforum, Oslo APs kvinnenettverk og Antirasistisk senter

Facebook-arrangementet finner du her. 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.