8 Oct 2015 | 

Felles pressemelding om Statsbudsjettet fra Antirasistisk Senter, Hjelp Flyktningene og Norges Fredsråd‏

Statsbudsjettets bevilgning av 1,5 milliarder kroner til bistand i Syria og nærområdene er utilstrekkelig gitt den langvarige humanitære katastrofen vi i dag er vitne til. Vi synes også det er svært problematisk at økningen i den humanitære støtten og kostnadene forbundet med mottak av flyktninger i Norge finansieres på bekostning av andre bistandstiltak som skal bekjempe fattigdom og sikre bærekraftig utvikling internasjonalt. Felles politisk uttalelse om statsbudsjettet for 2016 fra Antirasistisk Senter, Hjelp Flyktningene og Norges Fredsråd.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.