22 Jul 2021 | 

Flere anmeldelser – få blir dømt

Ti år etter 22. juli blir flere anmeldt for hatkriminalitet. Likevel blir ikke flere dømt. Antirasistisk Senter mener terskelen er for høy.

Redaksjonen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.