17 Jun 2014 | 

Flerkulturell kalender for skoleåret 2014-2015 i salg nå

Anne Marie Mollen

Skribent

Antirasistisk Senter har i år som tidligere laget en flerkulturell kalender for skoleåret 2014-2015. Denne kalenderen har blitt gitt ut siden 1999 og det gjør vi fordi vi mener at alle skal oppleve at samfunnet kjenner og anerkjenner deres kultur. I alle landets byer og tettsteder bor det folk med et annet morsmål enn norsk, og mange barn med foreldre som er både norske og innvandrere, med ulik religiøs bakgrunn.

Kalenderen er et godt verktøy for de som jobber i et flerkulturelt miljø, og som ville ha nytte av å ha oversikt over andre høytider enn de som står i “vanlige” norske kalendere. I tillegg til religiøse høytider dekker kalenderen FN-dagene og de forskjellige lands nasjonaldager.

Kalenderen er spesielt viktig for barnehager og skoler for at barn og foreldre skal kunne se at også deres viktige merkedager er kjent i skolens og barnehagens virksomhet. Kalenderen er en hjelp til å planlegge skoleåret, der det er viktig å unngå å legge viktige prøver og arrangementer på dager da en stor del av elevene kommer til å be seg fri pga. feiring av høytider.

Praktisk om kalenderen:

Antirasistisk Senters flerkulturelle kalender gir deg oversikt over høytidsdager i de store verdensreligionene, over nasjonaldager og internasjonale merkedager.

Kalenderen følger skoleåret, og er anbefalt av Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen. Selv om den er utformet med tanke på skoler og barnehager, er den til stor nytte for alle som forholder seg til vår flerkulturelle virkelighet i jobb og på fritid.

Kalenderen er i A4-format, har fine foto og pynter opp på veggen.

Priser:
inkludert merverdiavgift (porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg):

01-09: kr 170 pr stk
10-19: kr 150 pr stk
20- : kr 130 pr stk

Kalenderen kan bestilles ved å fylle ut skjemaet her Bestillingsseddel 2014-2015 og sende det til epost@antirasistisk-senter.no

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.