28 Oct 2015 | 

Flyktningene er barn – til det motsatte er bevist

“Både Norge og Sverige forholder seg til FNs Barnekonvensjon, som i artikkel 3 slår fast at barns beste alltid skal være et grunnleggende hensyn. Det er ikke lenge siden samme artikkel ble inkorporert i norsk grunnlov. Disse barna er med andre ord barn, helt til det motsatte er stadfestet. Det er den eneste menneskerettslig forsvarlige måten å forholde seg til barn på.” Rune Berglund Steen med kronikk i Dagbladet sammen med leder av Press, Karoline S. Nylander.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.