6 Mar 2017 | 

Forfatter og journalist Namra Saleem sa opp jobben i NRK for å lære unge å bruke stemmen sin

– Jeg husker godt den følelsen av å bli misforstått, og å ikke bli tatt på alvor. Derfor ville jeg nå gi tilbake til de som er yngre enn meg – jeg vil bidra til at de finner empowerment i det å uttrykke seg selv og bruke sin egen stemme. KK har intervjuet kulturansvarlig i Antirasistisk Senters ungdomsavdeling Agenda X, Namra Saleem.

Maria Wasvik

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.