12 Nov 2014 | 

Forskning nå!

Antirasistisk Senter spør seg om det norske samfunnet fortsatt er blindt på det høyre øyet. Var ikke 22. juli vekker nok til å sette inn selv de mest grunnleggende ressursene mot høyreekstremisme, som forskning?

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

FFI-forsker Thomas Hegghammer forteller om en skremmende situasjon bare tre år etter terrorangrepet 22. juli, hvor det lille miljøet som FFI bygde opp med sine egne midler – det eneste akademiske miljøet som jobbet med høyreekstremisme i Norge – er i ferd med å visne hen. En finansieringsmodell som ikke fungerer på denne typen problemstilling, har ført til at det ikke finnes midler.

Dette er en problemstilling Antirasistisk Senter kan skrive under på. Dette handler heller ikke bare om manglende akademisk forskning, men også om fraværet av en opprustning av organisasjonslivet i dette arbeidet. Det er til tider litt vanskelig å fatte, men det har ikke vært mulig å finne penger fra det offentlige for å kartlegge og motarbeide høyreekstremisme for organisasjonslivet heller. Det skyldes mye den samme problemstillingen som Hegghammer skisserer, med at Justisdepartementet, som dette organiseres under, har svært lite midler å bruke – og heller ikke har prioritert dette området.

Heldigvis var det noen som våknet opp som følge av terrorangrepet, og som har tatt grep for å bidra i kampen mot dette. LO Stat og tretten ulike LO forbund gikk sammen og bidro med penger over en fireårsperiode, dette for å muliggjøre en heltidsstilling hos Antirasistisk Senter for å arbeide mot ekstremisme. Fagforeningene så betydningen av mer kunnskap om et miljø som angriper alle de verdiene som fagbevegelsen har stått for, og verdien av å gå inn i et samarbeid. Fagforeningene har simpelthen stilt opp for å kjempe den idemessige kampen mot denne hat-ideologien.

Det er imidlertid trist at Antirasistisk Senter er den eneste organisasjonen med en heltidsstilling til dette formålet, og det er underlig at det ikke finnes støtte til dette arbeidet fra det offentlige. Vi kan bare håpe at landets politiske ledelse kommer mer på banen, og at vi får flere som kan jobbe med både kartlegging og aktiv bekjempelse av alle former for hatideologi. Vi mener regjeringen må sette av midler og styrke både forskning og arbeidet i organisasjonslivet med disse problemstillingene.  Hegghammer fremmet også tanken om et eget senter som driver med slik forskning. Det er en tanke også Antirasistisk Senter har fremmet tidligere, og som vi selvsagt fortsatt støtter helhjertet!

Det er også et annet aspekt ved dette. Vi ser den mye større oppmerksomheten som muslimske ekstremister får. Nå mener vi at det i høyeste grad er på sin plass å ha et systematisk arbeid mot disse også, men vi mener at det er uheldig at det skapes et inntrykk av at man gjør så stor forskjell på likeartede trusler fra tradisjonelt høyreekstremt hold og ekstremistisk muslimsk hold. Ulik behandling spiller inn i det offer- og fiende-narrativet som ekstremistene bygger opp. Dette behøver ikke samfunnet bidra til!

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.