27 Jan 2016 | 

elever i kantinen på Sjøvegan videregåeden skole_doc6o5uqag4l34jcgma82k

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.