2 Jun 2016 | 

Fratar folk fødestedet

Uten å informere de gruppene dette gjelder eller offentligheten generelt, uten høringsrunder og medfølgende konsekvensvurderinger, har Justisdepartementet endret praksis for hva som kreves for å få godkjent fødested i det norske passet.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Uten å informere de gruppene dette gjelder eller offentligheten generelt, uten høringsrunder og medfølgende konsekvensutredninger, har Justisdepartementet endret praksis for hva som kreves for å få godkjent fødested i det norske passet.

Alle norske statsborgere som er født i det som kalles “gruppe 2-land” rammes av dette; neste gang de skal fornye passet vil de registreres med “fødested ukjent”, uansett om de har vært norske statsborgere i flere tiår. Fordi de kommer fra stater med svake eller lite fungerende offentlig byråkrati. Noen opplever også å bli utsatt for regelrette forhør når de kommer til passkontoret.

Nye retningslinjer ble sendt ut i mars. Såkalte “gruppe 2-land” omfatter Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo, Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo, Sierra Leone, Somalia, Uganda, Zimbabwe, Afghanistan, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Vietnam og Kosovo. Er du født i ett av disse landene, så har norske myndigheter avgjort at du “uansett ikke vil kunne fremlegge dokumentasjon som kan godkjennes, og derfor skal fødestedet angis som “ukjent”.

Mange frykter at det å bli stemplet med ukjent opprinnelse kan medføre vansker når det gjelder visum og innreise til enkelte land. Mange føler seg også avvist og mistenkeliggjort. Antirasistisk Senter er bekymret over at dette er en del av en innstrammingspolitikk som virker ekskluderende, og stiller seg undrende til hva hensikten med er.

Les brevet til Justisminister Anders Anundsen her: Brev til Justisminister Anundsen_Antirasistisk Senter 26.5.16

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.