6 May 2015 | 

Frigjøring – for hvem? Nei til femårsregel!

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Appellanter:

Trine Skei Grande leder Venstre, Rune Berglund Steen leder Antirastisk Senter, Tove Smaadahl leder Krisesentersekretariatet, Arshad Butt Visjon Forum/ Pakistansk familienettverk, Gulay Kutal SV, Mona Larsen- Asp LDO, Margunn Bjørnholt Norges Kvinnelobby , Cathrine Linn Fi Oslo, Frøydis Patursson JURK, Trond K. Bortnen Grenseløs Kjærlighet, Fagforbundet (navn kommer seinere).

Foreløpige tilsluttede organisasjoner er:

Fagforbundet Oslo, NOAS, Fellesorganisasjonen – FO, JURK, Juss-Buss, Antirasistisk Senter, Norges Kvinnelobby, KUN senter for kunnskap og likestilling, Grenseløs Kjærlighet – Norsk organisasjon for familiegjenforening, Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar, Norsk Kvinnesaksforening, Krisesentersekretariatet, Visjon Forum, Pakistansk Familienettverk, For Fangers Pårørende, Fi Oslo, SV- Sosialistisk Venstreparti, SVs kvinnegruppe, Organisasjon mot offentlig diskriminering, Internasjonale Sosialister, Norges Kristelige Studentforbund, Ungdom mot Rasisme, Partiet Rødt, Vergeforeningen Følgesvennen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.