29 Jan 2015 | 

Gi papirløse reell tilgang til helsehjelp!

Regjeringen må legge til rette for at papirløse får grunnleggende helsehjelp, mener Antirasistisk Senter, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Amnesty International, Leger uten grenser, NOAS, LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse, Norsk Folkehjelp, Den norske legeforening, Den norske jordmorforening og Norsk Sykepleierforbund.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

“Vi oppfordrer regjeringen til å gi papirløse som oppholder seg i Norge reell tilgang til helsehjelp, basert på medisinske vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper”, skriver organisasjonene i et opprop onsdag 28. januar.

Oppropet ble oversendt helseminister Bent Høie samme dag.

Opprop-rett til helsehjelp for papirløse

Strider med grunnleggende menneskerettigheter

– I dag har papirløse som oppholder seg i Norge kun rett på øyeblikkelig hjelp, og må betale de faktiske kostnadene for helsehjelpen de mottar. Det betyr at en marginalisert gruppe mennesker som i mange tilfeller lever i nød, har svært begrenset tilgang til medisinsk behandling, sier president i Røde Kors i Norge, Sven Mollekleiv.

Det strider med menneskerettighetene, mener organisasjonene.

– Medisinsk behandling skal baseres på behov. En lovgivning som forskjellsbehandler eller ekskluderer enkelte grupper, er ikke forenlig med grunnleggende menneskerettigheter om likeverd og ikke-diskriminering, sier konstituert generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland.

Sverige går foran

I oppropet viser organisasjonene til at papirløse barn i Norge ikke har rett til fastlege, og har sterkt begrenset mulighet for oppfølging. Det er i strid med Barnekonvensjonen. Norsk helsepersonell blir dessuten utsatt for et urimelig dilemma når de blir tvunget til å fravike prinsippet om å gi omsorg og medisinsk behandling basert på behov.

At det heller ikke eksisterer en finansieringsordning for livsviktige medisiner og helsehjelp, hindrer at pasientene får øyeblikkelig hjelp, mener organisasjonene.

De oppfordrer derfor helseminister Bent Høie om å se til Sverige, som nylig har utvidet tilgangen til helsehjelp for papirløse migranter.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.